Kako odabrati i provesti odgovarajući postupak javne nabave u uvjetima izvanrednih situacija

Tra 9 2020


RIPUP WEBINAR
Predavač: mr. sc. Ivan Šprajc, dip. iur.
Trajanje RiPup Webinara: tri (3)sata

 

www.poslovni-savjetnik.com
Centar za management i savjetovanje d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@poslovni-savjetnik.com, tel: +385 (1) 49 21 742

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.