Ruj 17 2021

Dvodnevna edukativna poslovna konferencija i dodjela godišnjih nagrada B2B Superprodavač godine

Ruj 16 2021

Kako zaštititi potraživanja pokretanjem ovršnog postupka pomoću novih obrazaca, tužbe i pokretanjem stečaja

Ruj 15 2021

ISTRAŽIVANJE: Covid pandemija i daljnja digitalizacija B2B prodaje

Ruj 13 2021

MINI AKADEMIJA ZA VODITELJE/ICE UREDA, TAJNIKE/ICE I ADMINISTRATIVNE DJELATNIKE I SVE OSOBE KOJI ŽELE UNAPRIJEDITI SVOJ POSLOVNI I PRIVATNI ŽIVOT

Ruj 10 2021

Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Ruj 9 2021

Kako zaštititi potraživanja pokretanjem ovršnog postupka pomoću novih obrazaca, tužbe i pokretanjem stečaja

Ruj 9 2021

Kako zaštititi potraživanja pokretanjem ovršnog postupka pomoću novih obrazaca, tužbe i pokretanjem stečaja

Ruj 8 2021

MINI AKADEMIJA ZA VODITELJE/ICE UREDA, TAJNIKE/ICE I ADMINISTRATIVNE DJELATNIKE I SVE OSOBE KOJI ŽELE UNAPRIJEDITI SVOJ POSLOVNI I PRIVATNI ŽIVOT

Ruj 7 2021

SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA - webinar

Ruj 3 2021

Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Stranice