Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Sij 8 2021www.racunovodstvo-porezi.hr

PRETPLATNA SEZONA ZA 2021. JE U TIJEKU! UPLATOM PRETPLATE NA RIPUP OBNOVITE SVOJ PRETPLATNIČKI PIN, kako bi se nesmetano i neograničeno mogli koristiti poreznim i pravnim konzalting uslugama POSLIJE 1.1.2021.! Telefonski konzalting je uračunat u cijenu godišnje pretplate na RiPup koja iznosi samo 974,00 kn (pdv uračunat). Hvala na 19 godina povjerenja! Više informacija na telefonu 01 49 21 737! Te na linku:
https://www.racunovodstvo-porezi.hr/pretplata-na-casopis-racunovodstvo-i...

SEMINAR

REDOVITO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA IZ SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA

Seminar obuhvaća:
▪ upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);
▪ simulacije ispunjavanja obrazaca;
▪ procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;
▪ provedba dubinske analize stranke;
▪ utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
▪ izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;
▪ izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;
▪ praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;
▪ odgovori na pitanja polaznika i diskusija.
Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sa programom seminara.
Detaljnije informacije vezane uz seminar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Webinar: Kako odabrati i provesti odgovarajući postupak javne nabave u uvjetima izvanrednih situacija

Predavač: mr. sc. Ivan Šprajc, dip. iur.
Kotizacija za ovaj RiPup Webinar iznosi 476,00 kn po prijavljenom sudioniku (plus PDV 25%).  U cijenu kotizacije uračunato je gledanje i slušanje RiPup Webinara, prezentacija predavača u PDF-u, odgovori na dva stručna pitanja RiPup-ovih savjetnika i predavača a vezano uz tematiku Webinara.

Webinar: Porezne izmjene covid19 i Porezne izmjene 2020. godine

Kako bi vam olakšali poslovanje, poklanjamo vam GRATIS RiPup Webinar na tematiku najnovijih poreznih propisa. Potražite na www.racunovodstvo-porezi.hr od 14.4.2020. Hvala na 18 godina povjerenja!

Webinar: RADNI ODNOSI U VRIJEME EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

Predavač: Božo Prelević, dip. iur., trajanje webinara: 2 sata i 10 minuta
Kotizacija za ovaj RiPup Webinar iznosi 295,00 kn po prijavljenom sudioniku (plus PDV 25%).  U cijenu kotizacije uračunato je gledanje i slušanje RiPup Webinara, prezentacija predavača u PDF-u, odgovori na dva stručna pitanja RiPup-ovih savjetnika i predavača a vezano uz tematiku Webinara.

Novine kod obračuna naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za 2021.

… su Zakonom o izmjenama Zakona o šumama (Nar. nov., br. 145/20), propisane novine kod obračuna naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma koje će se primjenjivati za 2021. godinu. Izmjene navedenog Zakona utjecati će na obračun naknade za 2020. godinu, na obveznike koji će ostvariti ukupne prihode ili primitke do 7.500.000,00 kuna godišnje, na način da ne moraju obračunati, niti plaćati akontacije za 2021. godinu, a obveznici koji će ostvariti ukupne prihode ili primitke veće od 7.500.000,00 kuna godišnje, akontacije će obračunavati i plaćati po stopi od 0,024 %.

Oslobođenje od plaćanja članarine HGK za novoosnovana trgovačka društva

… članice Komore koje su osnovane i upisane u Sudski registar nakon 1. siječnja 2021. godine, oslobođene su plaćanja članarine za HGK u razdoblju od dvije godine dana od dana osnivanja.
Također, članice HKG koje su osnovane i upisane u Sudski registar tijekom 2020. godine, te su bile oslobođene plaćanja članarine u razdoblju od godine dana od dana osnivanja, produljuje se oslobođenje plaćanja članarine za narednih godinu dana. Navedeno proizlazi iz čl. 8. st. 6. Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore (Nar. nov., br. 139/2020).

Zagreb ukinuo porez na potrošnju

… je Odlukom o izmjenama Odluke o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Nar. nov., br. 140/2020) grad Zagreb  od 1. siječnja 2021. ukinuo porez na potrošnju.

Doniranje (darovanje) osoba pogođenih potresom

Kakav je porezni aspekt doniranja (darovanja) novca osobama pogođenim potresom koje učini trgovačko društvo?

Prikaz izmjena poreznih propisa od 1.1.2021. (peti krug porezne reforme)

U ovom članku pojašnjavamo izmjene poreznih propisa koje se odnose na porez na dobit, porez na dohodak, PDV i fiskalizaciju, koje su u primjeni od početka 2021. godine.
Najvažniji dio izmjena odnosi se na prodaju preko elektroničkih sučelja (web shop), odnosno na prodaju dobara na daljinu. Primjena ovih izmjena, zbog značaja za poslovanje poreznih obveznika i kompleksnosti provedbe, odgođena do 1. srpnja 2021.

Obračun članarine turističkim zajednicama, članarine HGK te spomeničke rente za 2020.

Obračun članarine turističkim zajednicama za 2020. godinu obavlja se na novi način. Novina je da je smanjen broj stopa za obračun članarine turističkim zajednicama s 28 na 5 te se članarina plaća ovisno koja se djelatnost obavlja, a nema utjecaja u kojem gradu, mjestu ili naselju se obavlja ta djelatnost. Za 2020. godinu spomenička renta na ostvareni prihod i članarina za HGK-a obračunavaju se na isti način kao što se to radilo i prethodne godine.

Posebni postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. i predaja Obrasca ZZP-DOH

Za sve ostvarene dohotke građana tijekom 2020. godine, a koji se prema odredbama Zakona o porezu na dohodak smatraju godišnjim, Porezna uprava po službenoj dužnosti provodi poseban postupak obračuna godišnjeg poreza na dohodak i prireza. Poseban postupak provodi se na temelju službenih podataka s kojima Porezna uprava raspolaže prikupljenih putem JOPPD Obrasca te podacima koji su upisani na poreznoj kartici - Obrascu PK. Međutim, ako građani na koje se primjenjuje poseban postupak oporezivanja žele iskoristiti pravo na povećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanih članova uže obitelji i djece, stupanja i vrste utvrđene invalidnosti, prebivališta na potpomognutom području I. skupine prema posebnom propisu i području Grada Vukovara, plaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu, danih darovanja te uračunavanja poreza plaćenog u inozemstvu, mogu nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti Obrazac ZPP-DOH te priložiti vjerodostojne isprave radi priznavanja poreznih olakšica. Kao i prošle godine, Obrazac ZPP-DOH građani mogu podnijeti korištenjem elektroničkih usluga Porezne uprave ePorezna, za što je dovoljno posjedovati token Internet bankarstva ili bilo koju vjerodajnicu sustava NIAS minimalne razine 3, što uključuje i korištenje eOsobne iskaznice. Rok za podnošenje Obrasca ZPP-DOH radi korištenja prava propisanih Zakonom o porezu na dohodak, te Obrasca DOH za one porezne obveznike koji su obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu, je do kraja veljače 2021. godine za 2020. No, kako je 28. veljače 2021. godine nedjelja i neradni dan, Obrazac DOH i Obrazac ZPP-DOH za 2020. godinu potrebno je dostaviti najkasnije do 1. ožujka 2021. godine.

Predaja Obrasca PD-DOP – Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti (za 2020.)

Fizička osoba koja je u 2020. godini istovremeno uz radni odnos obavljala i vlastitu samostalnu djelatnost (obrt, slobodno zanimanje i dr.) te je po osnovi samostalne djelatnosti obveznik plaćanja poreza na dobit, dužna je predati Obrazac PD-DOP. Tim se obrascem utvrđuje obveza obračuna doprinosa po osnovu samostalne djelatnosti koja je druga djelatnost fizičkoj osobi.

Novine u postupku izbora radničkog vijeća kod poslodavca

Početkom kalendarske godine uobičajeno se provode izbori za radničko vijeće u slučajevima predviđenim Zakonom o radu. Radi toga je upravo za kraj ove godine planirano donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća, koji je na snazi od 19. prosinca 2020. Autor u članku daje prikaz novih odredbi Pravilnika, sa posebnim osvrtom na obveze poslodavca te daje primjer novog Obrasca izjave o podržavanju prijedloga za utemeljenje radničkog vijeća, druge praktične primjere te primjere iz sudske i upravne prakse.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.