Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Velj 12 2021www.racunovodstvo-porezi.hr

WEBINAR: Redovito stručno osposobljavanje i izobrazba iz sprječavanja pranja novca uz potvrdu o redovitom stručnom osposobljavanju

Webinar obuhvaća:
▪ upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);
▪ simulacije ispunjavanja obrazaca;
▪ procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;
▪ provedba dubinske analize stranke;
▪ utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
▪ izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;
▪ izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;
▪ praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;
▪ odgovori na pitanja polaznika i diskusija.
Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sa programom seminara. Polaznik webinara može postaviti dva pitanja iz područja tematike webinara. Odgovor na pitanje dobit će putem telefona od strane predavača. Cijena webinara 990 kn + PDV.
Detaljnije informacije vezane uz webinar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

Seminar: Prava i obveze voditelja i izvršitelja obrade podataka u praksi (GDPR)

Prava i obveze voditelja i izvršitelja obrade podataka, način reguliranja njihovih međusobnih prava u ugovorima, prava i obveze službenika za zaštitu podataka, vođenje evidencija i sastavljanje internih politika u praksi, predstavljaju pitanja s kojima se danas u primjeni u praksi Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka susreću svi poslodavci, uključujući mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća velika poduzeća te javne institucije, koji obrađuju osobne podatke zaposlenika, kupaca, korisnika, suradnika i sl. Polaznicima je osigurana prezentacija sa seminara sa materijalima koji sadrže primjere akata za primjenu GDPR uredbe u praksi te im se izdaje potvrda o sudjelovanju na seminaru.

Webinar: Kako odabrati i provesti odgovarajući postupak javne nabave u uvjetima izvanrednih situacija

Predavač: mr. sc. Ivan Šprajc, dip. iur.
Kotizacija za ovaj RiPup Webinar iznosi 476,00 kn po prijavljenom sudioniku (plus PDV 25%).  U cijenu kotizacije uračunato je gledanje i slušanje RiPup Webinara, prezentacija predavača u PDF-u, odgovori na dva stručna pitanja RiPup-ovih savjetnika i predavača a vezano uz tematiku Webinara.

Webinar: Porezne izmjene covid19 i Porezne izmjene 2020. godine

Kako bi vam olakšali poslovanje, poklanjamo vam GRATIS RiPup Webinar na tematiku najnovijih poreznih propisa. Potražite na www.racunovodstvo-porezi.hr od 14.4.2020. Hvala na 18 godina povjerenja!

Webinar: RADNI ODNOSI U VRIJEME EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

Predavač: Božo Prelević, dip. iur., trajanje webinara: 2 sata i 10 minuta
Kotizacija za ovaj RiPup Webinar iznosi 295,00 kn po prijavljenom sudioniku (plus PDV 25%).  U cijenu kotizacije uračunato je gledanje i slušanje RiPup Webinara, prezentacija predavača u PDF-u, odgovori na dva stručna pitanja RiPup-ovih savjetnika i predavača a vezano uz tematiku Webinara.

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Evidentiranje potpore za očuvanje radnih mjesta kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti

… je Porezna uprava 7. siječnja 2021. (Klasa: 410-01/20-01/2792, Ur. broj: 513-07-21-01-21-2) dala mišljenje o evidentiranju potpora za očuvanje radnih mjesta sukladno propisima o porezu na dohodak. U mišljenju je navedeno da fizičkoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost (obrta i dr.) te dohodak utvrđuje na temelju poslovnih knjiga, a koja je ostvarila potporu za očuvanje radnih mjesta sufinanciranja plaća temeljem koje je bila oslobođena od obveze plaćanja doprinosa za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće umanjenjem obveze doprinosa na porezno - knjigovodstvenoj kartici (MIO I, MIO II i doprinosa za zdravstveno osiguranje), primljena potpora za radnika i obrtnika ne smatra se poslovnim primitkom te se ista slijedom navedenog, ne iskazuje u Knjizi primitaka i izdataka (Obrascu KPI).

Evidentiranje potpore za očuvanje radnih mjesta kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti

… je Porezna uprava 7. siječnja 2021. (Klasa: 410-01/20-01/2792, Ur. broj: 513-07-21-01-21-2) dala mišljenje o evidentiranju potpora za očuvanje radnih mjesta sukladno propisima o porezu na dohodak. U mišljenju je navedeno da fizičkoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost (obrta i dr.) te dohodak utvrđuje na temelju poslovnih knjiga, a koja je ostvarila potporu za očuvanje radnih mjesta sufinanciranja plaća temeljem koje je bila oslobođena od obveze plaćanja doprinosa za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće umanjenjem obveze doprinosa na porezno - knjigovodstvenoj kartici (MIO I, MIO II i doprinosa za zdravstveno osiguranje), primljena potpora za radnika i obrtnika ne smatra se poslovnim primitkom te se ista slijedom navedenog, ne iskazuje u Knjizi primitaka i izdataka (Obrascu KPI).

Obveza podnošenja Obrasca OPZ-STAT-1  društva koje je postalo obveznik PDV-a od 1.1.2021.

Naše trgovačko društvo je u 2020. godini ostvarilo isporuke veće od 300.000,00 kuna i od 1. siječnja 2021. postali smo redovni obveznici PDV-a. Kako imamo dospjela, a nenaplaćena potraživanja  iz prethodnih godina, a obveznici smo PDV-a od 1. siječnja 2021. godine. Zanima nas jesmo li u obvezi podnijeti obrazac OPZ-STAT-1 u 2021. godini?

Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2020. koje vode jednostavno knjigovodstvo

Neprofitne organizacije koje su vodile u 2020. godini jednostavno knjigovodstvo sastavljaju Godišnji financijski izvještaj primitaka i izdataka, kojeg trebaju predati u FINA-u do 1. ožujka 2021.
Za 2020. godinu neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo dužne su sastaviti i bilješke. Bilješke se nikome ne predaju već se arhiviraju u neprofitnoj organizaciji.
Obveza predaje Godišnjeg financijskog izvještaja o primicima i izdacima
Neprofitna organizacija koja vodi jednostavno knjigovodstvo mora predati godišnji financijski izvještaj. To je Godišnji financijski izvještaj primitaka i izdataka tj. Obrazac: G-PR-IZ-NPF. Navedeni obrazac za 2020. godinu predaje se u FINA-u najkasnije do 1. ožujka 2021. Tijekom godine neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo nemaju obvezu predavati nikakve druge financijske izvještaje. Međutim, neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo moraju za 2020. sastaviti i bilješke ali se one nikome NE predaju već se samo arhiviraju u neprofitnoj organizaciji.

Popunjavanje prijave porez na dobit prema novčanom načelu (Obrazac PD-NN) za 2020.

Sukladno čl. 5. st. 7. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov. br. 177/04 do 138/20) i čl. 11.b. Pravilnika o porezu na dobit (95/05 do 59/20), porezni obveznik koji u prethodnom poreznom razdoblju nije ostvario prihode veće od 7.500.000,00 kuna može poreznu osnovicu utvrditi prema novčanom načelu.
Porezni obveznik koji namjerava utvrđivati poreznu osnovicu prema novčanom načelu dužan je podnijeti Poreznoj upravi najkasnije 15 dana nakon početka poreznoga razdoblja izjavu o promjeni načina utvrđivanja porezne osnovice. Tako se za 2019. godinu navedena izjava trebala podnijeti do 15. siječnja 2020.  
Porezni obveznik koji je i obveznik PDV-a može izabrati način utvrđivanja porezne osnovice prema novčanom načelu ako primjenjuje postupak oporezivanja PDV-a prema naplaćenim naknadama.

Obračun autorske naknade

Autorske naknade podliježu obračunu obveznih doprinosa, te poreza koji od 1. siječnja 2021. iznosi 20% (i prireza, ako je propisan). Kod ostvarivanja autorskih (i umjetničkih) honorara, obračunava se paušalni izdatak od 30% (odnosno 55% kod umjetničkih honorara, ukoliko je priložena potvrda ovlaštene strukovne ustanove ili organizacije). Za isplaćene honorare podnosi se JOPPD obrazac Poreznoj upravi.

Novine u izradi plana nabave i registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Od 1. siječnja 2021. na snazi je izmijenjeni Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi. Posljedica donošenja novog pravilnika je izmjena u obveznom sadržaju plana nabave i registru ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Autor u članku daje prikaz zakonskih odredbi o planu nabave i registru ugovora o javnoj nabavi te odredbi novog pravilnika sa primjerima plana nabave i registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma dopunjenih novim sadržajem sukladno izmijenjenom pravilniku.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.