Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Velj 19 2021www.racunovodstvo-porezi.hr

WEBINAR: Redovito stručno osposobljavanje i izobrazba iz sprječavanja pranja novca uz potvrdu o redovitom stručnom osposobljavanju

Webinar obuhvaća:
▪ upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);
▪ simulacije ispunjavanja obrazaca;
▪ procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;
▪ provedba dubinske analize stranke;
▪ utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
▪ izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;
▪ izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;
▪ praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;
▪ odgovori na pitanja polaznika i diskusija.
Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sa programom seminara. Polaznik webinara može postaviti dva pitanja iz područja tematike webinara. Odgovor na pitanje dobit će putem telefona od strane predavača. Cijena webinara 990 kn + PDV.
Detaljnije informacije vezane uz webinar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

Seminar: Prava i obveze voditelja i izvršitelja obrade podataka u praksi (GDPR)

Prava i obveze voditelja i izvršitelja obrade podataka, način reguliranja njihovih međusobnih prava u ugovorima, prava i obveze službenika za zaštitu podataka, vođenje evidencija i sastavljanje internih politika u praksi, predstavljaju pitanja s kojima se danas u primjeni u praksi Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka susreću svi poslodavci, uključujući mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća velika poduzeća te javne institucije, koji obrađuju osobne podatke zaposlenika, kupaca, korisnika, suradnika i sl. Polaznicima je osigurana prezentacija sa seminara sa materijalima koji sadrže primjere akata za primjenu GDPR uredbe u praksi te im se izdaje potvrda o sudjelovanju na seminaru.

Webinar: Kako odabrati i provesti odgovarajući postupak javne nabave u uvjetima izvanrednih situacija

Predavač: mr. sc. Ivan Šprajc, dip. iur.
Kotizacija za ovaj RiPup Webinar iznosi 476,00 kn po prijavljenom sudioniku (plus PDV 25%).  U cijenu kotizacije uračunato je gledanje i slušanje RiPup Webinara, prezentacija predavača u PDF-u, odgovori na dva stručna pitanja RiPup-ovih savjetnika i predavača a vezano uz tematiku Webinara.

Webinar: Porezne izmjene covid19 i Porezne izmjene 2020. godine

Kako bi vam olakšali poslovanje, poklanjamo vam GRATIS RiPup Webinar na tematiku najnovijih poreznih propisa. Potražite na www.racunovodstvo-porezi.hr od 14.4.2020. Hvala na 18 godina povjerenja!

Webinar: RADNI ODNOSI U VRIJEME EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

Predavač: Božo Prelević, dip. iur., trajanje webinara: 2 sata i 10 minuta
Kotizacija za ovaj RiPup Webinar iznosi 295,00 kn po prijavljenom sudioniku (plus PDV 25%).  U cijenu kotizacije uračunato je gledanje i slušanje RiPup Webinara, prezentacija predavača u PDF-u, odgovori na dva stručna pitanja RiPup-ovih savjetnika i predavača a vezano uz tematiku Webinara.

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Drugi dohodak

… je zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 138/2020) smanjena stopa poreza na dohodak kod isplate drugog dohotka (ugovor o djelu, autorska naknada i dr.) na 20% (s dosadašnje stope 24%). Kod isplate drugog dohotka primjenjuje stopa 20% neovisno na koje se razdoblje isplata odnosi. Tako primjerice, honorar po ugovoru o djelu koji je izvršen u 2020. godini, a isplata se vrši u 2021. godini, obračunava se porez na dohodak po stopi 20%

Novine kod obračuna naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za 2021.

… su Zakonom o izmjenama Zakona o šumama (Nar. nov., br. 145/2020), propisane novine kod obračuna naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma koje će se primjenjivati za 2021. godinu. Izmjene navedenog Zakona utjecati će na obračun naknade za 2020. godinu, na obveznike koji će ostvariti ukupne prihode ili primitke do 7.500.000,00 kuna godišnje, na način da ne moraju obračunati, niti plaćati akontacije za 2021. godinu, a obveznici koji će ostvariti ukupne prihode ili primitke veće od 7.500.000,00 kuna godišnje, akontacije će obračunavati i plaćati po stopi od 0,024 %.

Način izračuna predujma od samostalne djelatnosti

Na koji način se izračunava iznos predujma od samostalne djelatnosti kojeg plaćaju obrtnici i slobodna zanimanja u 2021. godini, ako je u godišnjoj poreznoj prijavi za 2020. godinu, uz dohodak od obrta iskazan i dohodak od nesamostalnog rada?

Godišnji financijski izvještaji za 2020. kod neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo

Iako se u 2020. godini nisu mijenjali podzakonski propisi koji uređuju sustav vođenja računovodstva i financijskog izvještavanja neprofitnih organizacija, upute Ministarstva financija uvijek donesu neke aktualnosti važne u procesu sastavljanja i predaje financijskih izvještaja. Uputa za izradu i predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. objavljena je 7. siječnja 2021. na internetskim stranicama Ministarstva financija, a uz uobičajeni podsjetnik na obveznike, obvezne obrasce godišnjih financijskih izvještaja i rok predaje, sadrži i više o načinu računovodstvenog praćenja gospodarske djelatnosti, obvezi provođenja revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu te rokove i način provođenja samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola.
Također, u samom uvodnom dijelu važno je napomenuti da se obrasci financijskih izvještaja nisu promijenili u odnosu na prošlogodišnje obrasce, a rok njihove predaje je 1. ožujka 2021.

Porez na dobit po odbitku na naknade za nastupe inozemnih izvođača

Od 1. siječnja 2021. godine izmjenama i dopunama Zakona o porez na dobit (Narodne novine broj 138/20) propisana je nova smanjena stopa poreza na dobit po odbitku sa 15% na 10% na naknade za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša) kada se naknada plaća prema ugovoru s inozemnom osobom koja nije fizička osoba. U tom slučaju ne nastaje obveza obračuna poreza na dohodak i doprinosa za fizičku osobu izvođača.
Ako Republika Hrvatska primjenjuje ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa nerezidentima kojima plaća naknade za nastupe inozemnih izvođača porez po odbitku se plaća po nižoj stopi ili se ne plaća uz dostavu ovjerenog Zahtjeva za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u Republici Hrvatskoj.
U nastavku članka dajemo pojašnjenja i primjere plaćanja poreza na dobit po odbitku po novoj stopi od 10% na naknade za nastupe inozemnih izvođača plaćene inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe.

Ovrha na plaći i na novčanoj tražbini u 2021.

U listopadu 2020. Državni zavod za statistiku je objavio novi podatak o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po zaposleniku u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj-kolovoz 2020., koji predstavlja pravni temelj za izračun ovrhe na plaći u 2020. Osim toga, od 28. studenog 2020. na snazi su nove odredbe Ovršnog zakona kojima je proširen krug primitaka izuzetih od ovrhe. Autor u članku daje prikaz navedenih novina koje utječu na postupak poslodavaca prilikom provedbe ovrhe na plaći u 2021., sa primjerima izračuna ovrhe na plaći za 2021.

Politički izložene osobe prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Obveznici primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, uključujući i osobe koje se bave profesionalnim djelatnostima, u okviru provedbe zakonskih mjera moraju utvrditi je li njihova stranka politički izložena osoba. U praksi se ova provjera vrši i provjerom pomoću odgovarajućih upitnika. Autor u članku analizira zakonske odredbe o politički izloženim osobama te daje primjer upitnika za utvrđivanje je li stranka obveznika politički izložena osoba.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.