Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Ožu 19 2021www.racunovodstvo-porezi.hr

WEBINAR: Redovito stručno osposobljavanje i izobrazba iz sprječavanja pranja novca uz potvrdu o redovitom stručnom osposobljavanju

Webinar obuhvaća:
▪ upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);
▪ simulacije ispunjavanja obrazaca;
▪ procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;
▪ provedba dubinske analize stranke;
▪ utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
▪ izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;
▪ izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;
▪ praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;
▪ odgovori na pitanja polaznika i diskusija.
Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sa programom seminara. Polaznik webinara može postaviti dva pitanja iz područja tematike webinara. Odgovor na pitanje dobit će putem telefona od strane predavača. Cijena webinara 990 kn + PDV.
Detaljnije informacije vezane uz webinar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

Seminar: Prava i obveze voditelja i izvršitelja obrade podataka u praksi (GDPR)

Prava i obveze voditelja i izvršitelja obrade podataka, način reguliranja njihovih međusobnih prava u ugovorima, prava i obveze službenika za zaštitu podataka, vođenje evidencija i sastavljanje internih politika u praksi, predstavljaju pitanja s kojima se danas u primjeni u praksi Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka susreću svi poslodavci, uključujući mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća velika poduzeća te javne institucije, koji obrađuju osobne podatke zaposlenika, kupaca, korisnika, suradnika i sl. Polaznicima je osigurana prezentacija sa seminara sa materijalima koji sadrže primjere akata za primjenu GDPR uredbe u praksi te im se izdaje potvrda o sudjelovanju na seminaru.

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Obavijest o korištenju konzultantskih usluga u 2021.

… pretplatnici časopisa RiPup imaju pravo, putem telefona 01/48-36-046 i 01/49-21-739, koristiti konzultantsku službu svakim radnim danom u za to predviđeno vrijeme i to isključivo na temelju PIN-a koji se nalazi na dnu računu za pretplatu za 2021. godinu.
Važna napomena: nije moguće koristiti konzultantsku službu na temelju PIN-ova iz prethodnih godina (2020., 2019., …)!

Obveza otvaranja žiro računa u RH

Trgovačko društvo smo koje je rezident Republike Hrvatske i imamo trenutno otvoren jedino prolazni račun u banci u Republici Hrvatskoj. Zanima nas je li moguće obavljati poslovanje u Republici Hrvatskoj na način da imamo otvoren samo jedan glavni žiro-račun u drugoj zemlji članici u Europskoj uniji?

Zaštita osobnih podataka kod videonadzora

Na koji način je uređena zaštita osobnih podataka kod videonadzora?

Izvještaj o promjenama kapitala za 2020.

U ovom članku dat ćemo prikaz iskazivanja o promjenama kapitala prema MRS 1 - Prezentiranje financijskih izvještaja. Istovremeno ćemo istaknuti i odredbe koje se nalaze u točkama 36. do 40. HSFI 1-Financijski izvještaji i odredbe u HSFI 12-Kapital  u vezi izvještavanja o promjenama kapitala koje vrijede za poduzetnike koji primjenjuju HSFI-e.

Porezni zastupnik

Odredbe Zakona i Pravilnika o PDV-u propisuju kada su strani porezni obveznici u obvezi registrirati se za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj pri čemu su porezni obveznici sa sjedištem u trećoj zemlji ili u trećem području obvezni imenovati poreznog zastupnika. S druge strane, porezni obveznici sa sjedištem u nekoj od država članica Europske unije ako su obvezni registrirati se za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj, imaju mogućnost izbora imenovanja poreznog zastupnika kod nas.

Paušalno oporezivanje iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima

Građani - porezni obveznici po osnovi djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima uz propisane uvjete mogu plaćati porez na dohodak kao godišnji paušalni porez na dohodak.
U članku pišemo o uvjetima paušalnog oporezivanja pružanja usluga smještaja u domaćinstvu s posebnim naglaskom na primjenu poreznih propisa.

Ispunjavanje minimalnih tehničkih i drugih propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine (I. dio)

Djelatnost trgovine, osim u propisanim iznimkama, ne može se započeti obavljati prije nego što nadležno upravno tijelo izda rješenje da prodajni objekt, oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja trgovina ispunjava minimalno tehničke i druge propisane uvjete, a u prodajnom objektu ne smije se obavljati oblik trgovine za koji nadležno upravno tijelo nije izdalo rješenje. U ovom članku pišemo o minimalnim tehničkim uvjetima koje, sukladno propisima o trgovini, moraju ispunjavati prodajni objekti, oprema i sredstva kojima se obavlja djelatnost trgovine, obvezi ishođenja rješenja o ispunjavanju propisanih uvjeta.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.