Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Tra 23 2021www.racunovodstvo-porezi.hr

WEBINAR: Redovito stručno osposobljavanje i izobrazba iz sprječavanja pranja novca uz potvrdu o redovitom stručnom osposobljavanju

Webinar obuhvaća:
▪ upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);
▪ simulacije ispunjavanja obrazaca;
▪ procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;
▪ provedba dubinske analize stranke;
▪ utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
▪ izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;
▪ izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;
▪ praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;
▪ odgovori na pitanja polaznika i diskusija.
Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sa programom seminara. Polaznik webinara može postaviti dva pitanja iz područja tematike webinara. Odgovor na pitanje dobit će putem telefona od strane predavača. Cijena webinara 990 kn + PDV.
Detaljnije informacije vezane uz webinar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

Seminar: Prava i obveze voditelja i izvršitelja obrade podataka u praksi (GDPR)

Prava i obveze voditelja i izvršitelja obrade podataka, način reguliranja njihovih međusobnih prava u ugovorima, prava i obveze službenika za zaštitu podataka, vođenje evidencija i sastavljanje internih politika u praksi, predstavljaju pitanja s kojima se danas u primjeni u praksi Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka susreću svi poslodavci, uključujući mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća velika poduzeća te javne institucije, koji obrađuju osobne podatke zaposlenika, kupaca, korisnika, suradnika i sl. Polaznicima je osigurana prezentacija sa seminara sa materijalima koji sadrže primjere akata za primjenu GDPR uredbe u praksi te im se izdaje potvrda o sudjelovanju na seminaru.

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Primjena novih šifri iz Šifarnika vrste osobnih primanja, ostalih i povremenih davanja

...su od 1.3.2021. godine u primjeni nove šifre iz Šifarnika vrste osobnih primanja, ostalih i povremenih davanja.

Obavijest o korištenju konzultantskih usluga u 2021.

… pretplatnici časopisa RiPup imaju pravo, putem telefona 01/48-36-046 i 01/49-21-739, koristiti konzultantsku službu svakim radnim danom u za to predviđeno vrijeme i to isključivo na temelju PIN-a koji se nalazi na dnu računu za pretplatu za 2021. godinu.
Važna napomena: nije moguće koristiti konzultantsku službu na temelju PIN-ova iz prethodnih godina (2020., 2019., …)!

Prodaja građevinskog zemljišta od strane obrtnika

Može li obrtnik koji je upisan u registar obveznika PDV-a, kao građanin prodati građevinskog zemljište koje nije dio imovine obrta, ali za koje zemljište je izdan izvršni akt o gradnji?

Izvještaj o novčanom toku

U ovom članku dat ćemo prikaz iskazivanja novčanih tokova prema MRS 7-Izvještaj o novčanom toku. Istovremeno ćemo istaknuti i odredbe koje se nalaze u HSFI 1-Financijski izvještaji (koji je objavljen u Odluci o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja – Nar. nov., br. 86/2015 i 105/2020) u vezi izvještavanja o novčanim tokovima koje vrijede za poduzetnike koji primjenjuju HSFI-e.

Oporezivanje isporuka nekretnina PDV-om i porezom na promet nekretnina

Oporezivanje prometa nekretnina propisano je odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina i Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Temeljni kriterij prilikom oporezivanja prometa nekretnina je korištenje nekretnine do dvije ili više od dvije godine. Ako je ispravu o stjecanju nekretnine ovjerio javni bilježnik, porezni obveznik nije obvezan prijaviti promet nekretnina putem obrasca Prijave prometa nekretnina.
U članku pišemo o posebnostima prilikom oporezivanja isporuka nekretnina nakon rekonstrukcije, te oporezivanja prodaje nekretnina u postupku ovrhe, te u kojim slučajevima je porezni obveznik obvezan napraviti ispravak pretporeza.

OIB i oznaka operatera

Donošenjem propisa o fiskalizaciji računa naplaćenih u gotovini u porezni sustav RH uveden je novi pojam - pojam operatera na naplatnom uređaju.
Obveza fiskalizacije propisana je
Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20); u daljnjem tekstu: Zakon), te
Pravilnikom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 146/12, 46/17, 70/20 i 1/21; u daljnjem tekstu Pravilnik).
Jedna od značajnijih novina uvođenja fiskalizacije bili su novi obvezni podaci koje svaki obveznik fiskalizacije treba staviti na sve svoje izlazne račune. Naime odredbom članka 9. Zakona propisano da račun osim podataka propisanih posebnim propisima, za potrebe provedbe postupka fiskalizacije mora sadržavati slijedeće podatke:….

Donošenje odluke o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Pitanje imenovanje službenika za zaštitu podataka kod voditelja ili izvršitelja obrade izaziva dostav problema kod poduzetnika. Autor u stručnom članku analizira odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), smjernice te druge izvore koji uređuju ovo područje. Članak sadrži i primjere odluke o imenovanju službenika za zaštitu podataka, te obrasca prijave službenika Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.