Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Tra 30 2021www.racunovodstvo-porezi.hr

WEBINAR: Redovito stručno osposobljavanje i izobrazba iz sprječavanja pranja novca uz potvrdu o redovitom stručnom osposobljavanju

Webinar obuhvaća:
▪ upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);
▪ simulacije ispunjavanja obrazaca;
▪ procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;
▪ provedba dubinske analize stranke;
▪ utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
▪ izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;
▪ izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;
▪ praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;
▪ odgovori na pitanja polaznika i diskusija.
Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sa programom seminara. Polaznik webinara može postaviti dva pitanja iz područja tematike webinara. Odgovor na pitanje dobit će putem telefona od strane predavača. Cijena webinara 990 kn + PDV.
Detaljnije informacije vezane uz webinar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

Seminar: Prava i obveze voditelja i izvršitelja obrade podataka u praksi (GDPR)

Prava i obveze voditelja i izvršitelja obrade podataka, način reguliranja njihovih međusobnih prava u ugovorima, prava i obveze službenika za zaštitu podataka, vođenje evidencija i sastavljanje internih politika u praksi, predstavljaju pitanja s kojima se danas u primjeni u praksi Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka susreću svi poslodavci, uključujući mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća velika poduzeća te javne institucije, koji obrađuju osobne podatke zaposlenika, kupaca, korisnika, suradnika i sl. Polaznicima je osigurana prezentacija sa seminara sa materijalima koji sadrže primjere akata za primjenu GDPR uredbe u praksi te im se izdaje potvrda o sudjelovanju na seminaru.

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

PDV kod nabavka stroja putem interneta iz EU

Kao građanin u Hrvatskoj nabavljam stroj iz Austrije putem interneta. Zanima me porezni tretman nabavke tog stroja, odnosno hoće li austrijski dobavljač koji je u sustavu PDV-a zaračunati austrijski PDV po stopi od 20% ili će zaračunati hrvatski PDV po stopi od 25%?

Prijenos ugovora o radu kod prijenosa gospodarske cjeline

Društvo smo s ograničenom odgovornošću i namjeravamo izvršiti prijenos dijela poduzeća na drugo društvo. Mora li društvo stjecatelj gospodarske cjeline preuzeti i radnike?

Oslobođenje od plaćanja uvoznih davanja (II. dio)

U prošlom broju RiPup-a pisali smo o ostvarivanju oslobođenja od plaćanja carine, porezu na dodanu vrijednosti,  trošarine i posebnog porezu pri uvozu osobne imovine kod preseljenja te stečene nasljedstvom, robe prilikom sklapanja braka, predmeta za potrebe školovanja, preseljenje opreme radi nastavka gospodarske djelatnosti, robe zanemarive vrijednosti, pisane informacije za turiste, isprava, obrazaca i nositelje podataka, robe u vezi trgovinskih djelatnosti - uzorci zanemarive vrijednosti, tiskovine i promidžbeni materijali, proizvodi  koji se koriste ili konzumiraju na trgovačkim sajmovima, robe za preglede, analize i testiranja.
U ovom broju časopisa pišemo o ostvarivanju oslobođenja od plaćanja carine, porezu na dodanu vrijednosti,  trošarine i posebnog porezu pri uvozu

Uputa o podnošenju informacija o prekograničnim poreznim aranžmanima (DAC6)

Radi ujednačene, pravilne, pravodobne i učinkovite provedbe članaka od 35.b. do 35.k Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (Nar. nov., br. 115/16, 130/17,106/18 i 121/19 – dalje tekstu: Zakon), ravnatelj Porezne uprave u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom 7. Zakona o Poreznoj upravi (Nar. nov., br. 115/16 i 98/19) dana 28.10.2020. donio je Uputu o podnošenju informacija o prekograničnim poreznim aranžmanima (Kl. 410-01/20-01/2076, Ur. broj: 513-07-21-01-20-1).
Tekst navedene Upute prenosimo u cijelosti. (izvor: www.porezna-uprava.hr).

Ispunjavanje minimalnih tehničkih i drugih propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine (II. dio)

Osim minimalnih tehničkih uvjeta i uvjeta za prodaju izvan prodavaonice propisanih posebnim propisom kojim se uređuje djelatnost trgovine, za obavljanje trgovine, moraju biti ispunjeni i drugi uvjeti ako su propisani posebnim propisima, koje rješenjem utvrđuje nadležno upravno tijelo. Dok smo u I. dijelu članka (objavljen u prošlom broju RiPup-a) pisali o minimalnim tehničkim uvjetima koje sukladno propisima o trgovini moraju ispunjavati prodajni objekti, oprema i sredstva kojima se obavlja djelatnost trgovine, u ovom članku pišemo o sanitarnim i zdravstvenim uvjetnima te uvjetima sukladno propisima o hrani kojima moraju udovoljiti prodajni objekti za trgovanje hrane te i drugim uvjetima koje sukladno posebnim propisima moraju ispuniti svi ili pojedini objekti za prodaju neprehrambenih proizvoda.

Ugovor o zajmu i ugovor o posudbi

Ugovor o zajmu, uz ugovor o kupoprodaji, vjerojatno je jedan od najčešće korištenih ugovora u poslovnoj praksi. Vezano uz ovaj ugovor u praksi se često postavljaju pitanja o razlikovanju ovog ugovora u odnosu na ugovor posudbi. Autor u članku analizira odredbe Zakona o obveznim odnosima kojima se uređuju navedeni ugovori sa njihovim primjerima i sudskom praksom.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.