Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Svibanj 21 2021www.racunovodstvo-porezi.hr

WEBINAR: Redovito stručno osposobljavanje i izobrazba iz sprječavanja pranja novca uz potvrdu o redovitom stručnom osposobljavanju

Webinar obuhvaća:
▪ upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);
▪ simulacije ispunjavanja obrazaca;
▪ procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;
▪ provedba dubinske analize stranke;
▪ utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
▪ izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;
▪ izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;
▪ praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;
▪ odgovori na pitanja polaznika i diskusija.
Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sa programom seminara. Polaznik webinara može postaviti dva pitanja iz područja tematike webinara. Odgovor na pitanje dobit će putem telefona od strane predavača. Cijena webinara 990 kn + PDV.
Detaljnije informacije vezane uz webinar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

Kako zaštititi potraživanja pokretanjem ovršnog postupka pomoću novih obrazaca, tužbe i pokretanjem stečaja

Kada se radi o pokretanju ovršnog postupka, od 15.9.2021. na snazi je novi Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku (NN br. 43/21). Novi pravilnik sadrži obrasce kojima se elektronički podnose prijedlozi ovrhe od strane ovrhovoditelja, koji će biti prikazani i analizirani na seminaru. O svim navedenim temama i praktičnim primjerima popunjavanja zadužnica i novih obrazaca za pokretanje ovršnog postupka te obrazaca za pokretanje predstečajnog i stečajnog postupka upoznat ćemo Vas na našem seminaru.

Cijena seminara iznosi 800,00 kn + PDV 25% (1.000,00 kn). Iznos molimo uplatiti na račun Centra za računovodstvo i financije d.o.o., IBAN HR2024070001100622318 uz poziv na OIB vaše tvrtke. Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na tel. 01/49 21 737.

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Rok za plaćanje poreza na dobit i drugih javnih davanja za 2020.

… obveze javnih davanja i prava (uplata/povrat) koje se utvrđuju na temelju Prijave poreza na dobit za 2020. godine, te pripadajućih obrazaca i izvješća dospijevaju 30. lipnja 2021. godine. Dakle, na temelju Prijave poreza na dobit za 2020. godinu: porez na dobit, članarina turističkim zajednicama, naknada za općekorisne funkcije šuma dospijevaju do 30. lipnja 2021. godine.

Predujmovi poreza na dobit za 2021.

… sukladno čl. 71. saa, st. 5. Pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona, do 30. lipnja 2021. godine neće se mijenjati utvrđeni iznosi predujmova poreza na dobit, osim na zahtjev poreznog obveznika sukladno posebnom propisu o oporezivanju dobiti.
Iz navedene odredbe proizlazi da porezni obveznici koji su predali Prijavu poreza na dobit za 2020. godinu do 12. ožujka 2021., novi predujam plaćaju do kraja idućeg mjeseca. Primjerice, porezni obveznik koji je predao Prijavu poreza na dobit u razdoblju 1. do 12. ožujka, novi predujam plaća do kraja travnja 2021. Međutim, porezni obveznici koji predaju Prijavu poreza na dobit nakon 12. ožujka 2021. plaćaju i nadalje „stare“ predujmove do 30. lipnja 2021.

Odbitak pretporeza kod prijenosa porezne obveze za građevinske usluge

Može li obrtnik koji je upisan u registar obveznika PDV-a i koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama, odbiti PDV za građevinske usluge za koje se primjenjuje prijenos porezne obveze, a koje nisu plaćene dobavljaču kao izvođaču građevinskih radova?

Prodaja nedospjelih eRačuna osigurava povećanje likvidnosti

Digitalna platforma za dinamičko diskontiranje i trgovanje nedospjelim potraživanjima, PlatiMe, omogućuje kupcima, dobavljačima i financijskim institucijama dinamičko upravljanje vlastitom likvidnošću te jačanje gospodarstva u cjelini.

Isporuke u nizu s posebnim osvrtom na prijevoz dobara i članak 13.a Zakona o PDV-u

Transakcija u nizu su transakcije između tri i više poreznih obveznika, pri čemu sudonici tih transakcija mogu biti porezni obveznici iz Europske unije sa PDV identifikacijskim brojem ili iz trećih zemalja. Ako su sudionici transakcija u nizu tri porezna obveznika s PDV identifikacijskim brojem iz tri različite države članice, radi se o pravom trostranom poslu.
Od 1. siječnja 2020. godine primjenjuju se odredba članka 36.a stavka 1. Direktive o PDV-u, odnosno članak 13.a Zakona o PDV-u kojim se propisuju pravila o pripisivanju prijevoza onoj isporuci u nizu u kojoj se otprema ili prijevoz pripisuje samo isporuci dobara koju je obavio posrednik. Posrednik je isporučitelj u nizu različit od prvog isporučitelja, koji sam otprema ili prevozi dobra ili to za njegov račun obavlja treća osoba. Ovo pravilo se isključivo odnosi na transakcije u nizu unutar EU.

Prigovor na tuzemni prijenos porezne obveze zbog neispravnog račun

U članak 152. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ugrađeni su stavci 4. i 5. koje daju mogućnost primatelju isporuke da postupi po računu isporučitelja unatoč sumnji u njegovu ispravnost ili činjenici da prijenos porezne obveze nije ispravno primijenjen ili je neispravno izostavljen. U ovom članku pišemo o ovim odredbama koje omogućuju prigovor na tuzemni prijenos porezne obveze

Tržišno natjecanje s poslodavcem s fokusom na ugovornu zabranu natjecanja

Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem razlikuje se ovisno o tome obvezuje li radnika za vrijeme trajanja ugovora o radu, u kojem slučaju se radi o zakonskoj zabrani natjecanja koju radnik i poslodavac ne moraju posebno ugovarati budući da se odnosi na svaki radni odnos, ili obvezuje radnika nakon prestanka ugovora o radu. U ovom članku poseban osvrt stavljen je na ugovornu zabranu natjecanja radnika s poslodavcem, koja ako je ugovorena u pisanom obliku i pod posebnim zakonskim pretpostavkama, obvezuje radnika nakon prestanka ugovora o radu na način da se radnik ne smije zaposliti kod druge osobe koja je u tržišnom natjecanju s poslodavcem te da ne smije za svoj račun ili za račun treće osobe sklapati poslove kojima se natječe s poslodavcem.  

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.