Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Svibanj 28 2021www.racunovodstvo-porezi.hr

WEBINAR: Redovito stručno osposobljavanje i izobrazba iz sprječavanja pranja novca uz potvrdu o redovitom stručnom osposobljavanju

Webinar obuhvaća:
▪ upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);
▪ simulacije ispunjavanja obrazaca;
▪ procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;
▪ provedba dubinske analize stranke;
▪ utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
▪ izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;
▪ izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;
▪ praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;
▪ odgovori na pitanja polaznika i diskusija.
Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sa programom seminara. Polaznik webinara može postaviti dva pitanja iz područja tematike webinara. Odgovor na pitanje dobit će putem telefona od strane predavača. Cijena webinara 990 kn + PDV.
Detaljnije informacije vezane uz webinar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

Kako zaštititi potraživanja pokretanjem ovršnog postupka pomoću novih obrazaca, tužbe i pokretanjem stečaja

Kada se radi o pokretanju ovršnog postupka, od 15.9.2021. na snazi je novi Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku (NN br. 43/21). Novi pravilnik sadrži obrasce kojima se elektronički podnose prijedlozi ovrhe od strane ovrhovoditelja, koji će biti prikazani i analizirani na seminaru. O svim navedenim temama i praktičnim primjerima popunjavanja zadužnica i novih obrazaca za pokretanje ovršnog postupka te obrazaca za pokretanje predstečajnog i stečajnog postupka upoznat ćemo Vas na našem seminaru.

Cijena seminara iznosi 800,00 kn + PDV 25% (1.000,00 kn). Iznos molimo uplatiti na račun Centra za računovodstvo i financije d.o.o., IBAN HR2024070001100622318 uz poziv na OIB vaše tvrtke. Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na tel. 01/49 21 737.

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Rashodi amortizacije i ostalih troškova za 2020. po osnovi korištenja apartmana i kuća za odmor

…odredbe Zakona o porezu na dobit kojima se utvrđuje visina ostvarenih prihoda u svrhe utvrđivanja porezno priznatih rashoda s osnove korištenja apartmana i kuća za odmor neće se primijeniti prilikom utvrđivanja osnovice poreza na dobit za porezno razdoblje započeto od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine.
Međutim, porezni obveznik za navedenu imovinu uz Prijavu poreza na dobit i nadalje je obvezan dostaviti dokumentaciju koja je propisana Pravilnikom o porezu na dobit (pregled podataka za pojedino sredstvo odnosno imovinu).
Navedeno proizlazi iz čl. 71. saa, st. 6. i 7. Pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona.

Obavijest o korištenju konzultantskih usluga u 2021.

… pretplatnici časopisa RiPup imaju pravo, putem telefona 01/48-36-046 i 01/49-21-739, koristiti konzultantsku službu svakim radnim danom u za to predviđeno vrijeme i to isključivo na temelju PIN-a koji se nalazi na dnu računu za pretplatu za 2021. godinu.
Važna napomena: nije moguće koristiti konzultantsku službu na temelju PIN-ova iz prethodnih godina (2020., 2019., …)!

Prodaja poljoprivrednog zemljišta od strane obrtnika koji nije u sustavu PDV-a

Obrtnik sam koji nije redovni obveznik PDV-a i zanima me koju napomenu smo obvezni  staviti na račun prilikom prodaje poljoprivrednog zemljišta. Jesmo li u obvezi staviti na račun članak  90. stavak 1. i 2. Zakona o PDV-u ili članak 40. stavak 1. točka k) Zakona o PDV-u?

Odlučivanje na skupštini društva s ograničenom odgovornošću

Na koji način članovi društva s ograničenom odgovornošću odlučuju na skupštini?

Evidentiranje predujmova kod obrtnika

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, a dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga, poslovne primitke i poslovne izdatke utvrđuju primjenom načela blagajne. U članku autor na primjerima pojašnjava evidentiranje predujmova u poslovnim knjigama obrtnika.

Sklapanje upravnog ugovora i podnošenje zahtjeva za poček otplate neplaćenih obveza za vrijeme obustave rada

Radi otplate dospjelog poreznog duga na rate, porezni obveznik i Porezno tijelo mogu sklopiti upravni ugovor. Prema Općem poreznom zakonu a tijekom redovnog postupka poslovanja, upravni ugovor sklapa se u pisanom obliku najdulje na rok od 24 mjeseca, a može se odnositi na namirenje poreznog duga u cijelosti ili djelomično. Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora podnosi se ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu za fizičke osobe odnosno sjedištu za pravne osobe…

Posebni porez na motorna vozila (I. dio)

Prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila posebni porez plaća se na nova i rabljena motorna vozila na koja nije obračunat posebni porez u Republici Hrvatskoj, a koja se registriraju sukladno posebnim propisima. Istim Zakonom propisano je i plaćanje posebnog poreza na stjecanje motornih vozila u Republici Hrvatskoj. U ovom broju časopisa pišemo što je predmet oporezivanja ovim porezom, tko je porezni obveznik, koje su evidencije i obrasci.

Prestanak ugovornih obveza ispunjenjem i rokovi plaćanja između poduzetnika

Zakonom o obveznim odnosima propisani su načini ispunjenja obveza u prometu roba i usluga. S druge strane, rokovi plaćanja između poduzetnika uređeni su Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Autor u članku daje prikaz zakonskih odredbi kojima se uređuje ispunjenje ugovornih obveza i utvrđuju rokovi plaćanja između poduzetnika, sa sudskom praksom, mišljenjem upravnog tijela i primjerom ugovora o kupoprodaji.

Uvjeti za prodaju robe putem prodajnih automata

Prodaja robe putem prodajnih automata oblik je obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica za koju je bitna karakteristika da se prodaja i kupnja obavlja bez posredovanja prodavatelja. U ovom članku pišemo o tome tko sve i uz koje uvjete smije obavljati prodaju robe putem prodajnih automata s motrišta propisa kojima se uređuje djelatnost trgovine, zaštita potrošača i označavanja robe.

Osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave

U Zakonu o javnoj nabavi propisani su slučajevi u kojima naručitelj mora isključiti određeni gospodarski subjekt iz postupka javne nabave. Osim ovih obveznih slučajeva isključenja gospodarskog subjekta, direktivama donesenim na razini Europske unije predviđene su tzv, fakultativne osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave. Predmet članka autora je analiza zakonskih odredbi koje propisuju okolnosti temeljem kojih naručitelji moraju obavezno isključiti gospodarske subjekte iz postupka javne nabave.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.