Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Srp 12 2021www.racunovodstvo-porezi.hr

WEBINAR: Redovito stručno osposobljavanje i izobrazba iz sprječavanja pranja novca uz potvrdu o redovitom stručnom osposobljavanju

Webinar obuhvaća:
▪ upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);
▪ simulacije ispunjavanja obrazaca;
▪ procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;
▪ provedba dubinske analize stranke;
▪ utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
▪ izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;
▪ izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;
▪ praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;
▪ odgovori na pitanja polaznika i diskusija.
Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sa programom seminara. Polaznik webinara može postaviti dva pitanja iz područja tematike webinara. Odgovor na pitanje dobit će putem telefona od strane predavača. Cijena webinara 990 kn + PDV.
Detaljnije informacije vezane uz webinar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

Kako zaštititi potraživanja pokretanjem ovršnog postupka pomoću novih obrazaca, tužbe i pokretanjem stečaja

Kada se radi o pokretanju ovršnog postupka, od 15.9.2021. na snazi je novi Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku (NN br. 43/21). Novi pravilnik sadrži obrasce kojima se elektronički podnose prijedlozi ovrhe od strane ovrhovoditelja, koji će biti prikazani i analizirani na seminaru. O svim navedenim temama i praktičnim primjerima popunjavanja zadužnica i novih obrazaca za pokretanje ovršnog postupka te obrazaca za pokretanje predstečajnog i stečajnog postupka upoznat ćemo Vas na našem seminaru.

Cijena seminara iznosi 800,00 kn + PDV 25% (1.000,00 kn). Iznos molimo uplatiti na račun Centra za računovodstvo i financije d.o.o., IBAN HR2024070001100622318 uz poziv na OIB vaše tvrtke. Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na tel. 01/49 21 737.

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Pravo putnika na povrat novca za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu za koji je izdan vaučer

… sukladno čl. 25. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 70/21) putnik kojem je za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu izdan vaučer temeljem članka 38.a Zakonom o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 130/17., 25/19., 98/19. i 43/20.) ima pravo na raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu te pravo na puni povrat svih plaćanja izvršenih za paket-aranžman osim prava na dodatnu odštetu. Izvršena plaćanja organizator je putniku dužan vratiti  bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora o putovanju u paket-aranžmanu…

Obveza dostave obavijesti Ministarstvu o pružanju rent-a-car usluga

… sukladno zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 70/21), pružatelj rent-a-car usluga dužan je prije početka pružanja usluga dostaviti Ministarstvu obavijest o početku pružanja usluga koja sadrži podatke o tvrtki i sjedištu, njezinu osobnom identifikacijskom broju, adresi svakog prostora u kojem se pružaju usluge, te svaku promjenu navedenih podataka prijaviti u roku od osam dana od nastale promjene.
Obavijest se dostavlja Ministarstvu pisanim putem na adresu Ministarstvo turizma i sporta, 10 000 Zagreb, Prisavlje 14., ili elektroničkom poštom na e-mail adresu Ministarstva (pravni@mints.hr).Temeljem navedene obavijesti svaki pružatelj rent-a-car usluge kao i svaki prostor u kojem isti posluje, upisuje se u Središnji registar koji vodi Ministarstvo…

Pdv kod računa za uslugu webinara iz Slovenije

Obrtnik smo u sustavu PDV-a u Hrvatskoj i primili smo račun za uslugu webinara iz Slovenije na temu primjene novih direktiva EU. Pri održavanju webinara predavač je bio prisutan uživo, te je cijelo vrijeme trajanja webinara bila pismena i usmena komunikacija između predavača i sudionika webinara. Pružatelj usluge na računu ima iskazan svoj slovenski PDV identifikacijski broj i mi također imamo hrvatski PDV identifikacijski broj. Zanima nas porezni aspekt ove usluge s aspekta PDV-a.

Najčešće računovodstvene pogreške prilikom evidentiranja zemljišta i građevinskih objekata

Dugotrajna materijalna imovina je imovina namijenjena za korištenje u proizvodnji proizvoda ili isporuci roba ili usluga, za iznajmljivanje drugima ili u administrativne svrhe i koja se očekuje koristiti duže od jednog razdoblja te je namijenjena za korištenje na neprekidnoj osnovi u svrhu aktivnosti poduzetnika. Računovodstvo nekretnina, tj. zemljišta i građevinskih objekata uređeno je MRS-om 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema, odnosno HSFI-om 6 – Dugotrajna materijalna imovina, te MRS-om 40 – Ulaganja u nekretnine, odnosno istoimenim HSFI-om 7, koji uređuju priznavanje imovine, utvrđivanje njezine knjigovodstvene vrijednosti, amortizacije i gubitaka zbog umanjenja koje je potrebno priznati u vezi s time. Međutim, u praksi vrlo često dolazi do odstupanja od zahtjeva računovodstvenih standarda.

Računi građana u sustavu PDV-a

U ovom članku dajemo prijedloge izgleda računa građana u sustavu PDV-a. Radi se o računima s iskazanim PDV-om kod kojih isplatitelj ne isplaćuje ukupno iskazani iznos na računu, već neto iznos naknade koja preostane nakon obračunavanja i obustave poreza i obveznih doprinosa s uvećanim PDV-om. Obzirom da takav račun treba povezati s obračunom, evidentiranje kod nalogodavca nosi određene specifičnosti koje pojašnjavamo u posebnom poglavlju.

Dnevnice za rad na terenu

Poslodavci mogu svojim radnicima za rad na terenu neoporezivo isplatiti dnevnicu za rad na terenu (terenski dodatak). O kojim se iznosima radi, koje sve troškove pokriva terenski dodatak, za koje se poslove i pod kojim uvjetima može neoporezivo isplatiti, što se dešava kada iznos terenskog dodatka pređe neoporezivi iznos? Odgovore na ova i druga pitanja koja se u praksi pojavljuju u svezi s isplatom terenskog dodatka daje autorica članka Valentina Bocak.

Sklapanje sporazuma o prestanku ugovora o radu u praksi

Jedan od najčešćih načina dobrovoljnog prestanka ugovora o radu u praksi je sklapanje sporazuma o prestanku ugovora o radu. Sporazum o prestanku ugovora o radu je u stvari ugovor kojeg sklapaju poslodavac i radnik, kojim se utvrđuju modaliteti prestanka ugovora o radu. Autor u članku daje prikaz zakonskih odredbi kojima se uređuje sklapanje sporazuma o prestanku ugovora o radu, sa sudskom praksom, mišljenjima upravnih tijela i primjerima ovog sporazuma.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.