Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Srp 20 2021www.racunovodstvo-porezi.hr

WEBINAR: Redovito stručno osposobljavanje i izobrazba iz sprječavanja pranja novca uz potvrdu o redovitom stručnom osposobljavanju

Webinar obuhvaća:
▪ upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);
▪ simulacije ispunjavanja obrazaca;
▪ procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;
▪ provedba dubinske analize stranke;
▪ utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
▪ izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;
▪ izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;
▪ praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;
▪ odgovori na pitanja polaznika i diskusija.
Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sa programom seminara. Polaznik webinara može postaviti dva pitanja iz područja tematike webinara. Odgovor na pitanje dobit će putem telefona od strane predavača. Cijena webinara 990 kn + PDV.
Detaljnije informacije vezane uz webinar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

Kako zaštititi potraživanja pokretanjem ovršnog postupka pomoću novih obrazaca, tužbe i pokretanjem stečaja

Kada se radi o pokretanju ovršnog postupka, od 15.9.2021. na snazi je novi Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku (NN br. 43/21). Novi pravilnik sadrži obrasce kojima se elektronički podnose prijedlozi ovrhe od strane ovrhovoditelja, koji će biti prikazani i analizirani na seminaru. O svim navedenim temama i praktičnim primjerima popunjavanja zadužnica i novih obrazaca za pokretanje ovršnog postupka te obrazaca za pokretanje predstečajnog i stečajnog postupka upoznat ćemo Vas na našem seminaru.

Cijena seminara iznosi 800,00 kn + PDV 25% (1.000,00 kn). Iznos molimo uplatiti na račun Centra za računovodstvo i financije d.o.o., IBAN HR2024070001100622318 uz poziv na OIB vaše tvrtke. Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na tel. 01/49 21 737.

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Značajna pregovaračka snaga prema Zakonu o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

… izmjenom čl. 3. Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (Nar. nov., br. 52/21), mijenja se prag ukupnog godišnjeg prihoda kupaca temeljem kojeg se smatra da kupac ima značajnu pregovaračku snagu u odnosu na svog dobavljača proizvoda. Dok se prema prethodnoj odredbi čl. 3. navedenog Zakona primjenjivao samo na kupce (trgovce, otkupljivače i prerađivače) s prometom većim od 50 milijuna kuna, kao niža razina, odnosno s prometom većim od 100 milijuna kuna kao viša razina, od sada se Zakon primjenjuje na sve kupce s prometom iznad 15 milijuna kuna te se po samom Zakonu smatra da takvi kupci imaju značajnu pregovaračku snagu u odnosu na svoje dobavljače poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te stoga ulaze u obuhvat ovog Zakona.

Uređenje zaštite osobnih podataka kod turističke agencije

… odredbom čl. 22. Zakona o pružanju usluga u turizmu propisano je da je turistička agencija dužna čuvati kao poslovnu tajnu sve što je saznala o putniku i bez njegova odobrenja i da osim u zakonom propisanim slučajevima nikome ne smije priopćiti njegovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu, kao ni imena njegovih suputnika.

Plaćanje godišnjeg poreza na dohodak  za 2020. godinu utvrđenog primjenom posebnog postupka oporezivanja

U kojem roku su porezni obveznici dužni platiti godišnji porez na dohodak za 2020. godinu, koji je utvrđen primjenom posebnog postupka oporezivanja donošenjem privremenog poreznog rješenja kojeg provodi Porezna uprava po službenoj dužnosti?

Klasifikacija i mjerenje financijskih obveza prema MSFI-u 9

Prema MSFI-ju 9 Financijski instrumenti subjekt priznaje financijsku imovinu ili financijsku obvezu u svojoj bilanci kada postane ugovorna stranka i, posljedično, stekne zakonsko pravo na primitak novca ili zakonsku obvezu isplate novca.
Iako su se s primjenom MSFI 9 dogodile velike promjene u računovodstvu financijske imovine, računovodstvo financijskih obveza ostalo je uglavnom u skladu s onim primijenjenim prema MRS-u 39 Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje. Naime, prema MSFI-ju 9, postoje iste dvije kategorije klasifikacije financijskih obveza koje su postojale i prema MRS-u 39.

Računovodstvo u poslovanju trgovine

Trgovina je, u smislu Zakona o trgovini, gospodarska djelatnost kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka. Trgovina se obavlja kao trgovina na veliko i kao trgovina na malo.
Od 1. srpnja 2021. stupaju na snagu odredbe Zakona o PDV-u koje se primjenjuju na E-trgovinu, te se i kod prodaje dobara na daljinu primjenjuje OSS (eng. One Stop Shop). Svrha ovoga elektroničkog sustava je omogućiti poreznim obveznicima ispunjavanje obveze PDV-a prema svim državama članicama Europske unije u jednoj državi članici podnošenjem prijave PDV-a putem tog sustava.

Razlike između menadžerskog ugovora i ugovora o radu s primjerom određivanja menadžerskih primanja

Menadžerski ugovor je ugovor koji zaključuju poslodavac i menadžer s ciljem da menadžer svojim znanjem, iskustvom i radom ostvari unaprijed postavljene ciljeve od strane poslodavca. Autor u ovom članku razmatra problematiku pitanja pravne prirode menadžerskih ugovora koji za sada još uvijek nemaju isključivu zakonsku podlogu u određenom propisu Republike Hrvatske te isti ostaju, usprkos sve češćem korištenju u poslovnom svijetu, još uvijek neimenovanim ugovorima koji otvaraju brojna pitanja i nedoumice u njihovoj primjeni. Ovim se člankom, uz komparativnu analizu s klasičnim ugovorom o radu, pobliže analiziraju relevantni zakoni koji uređuju materiju menadžerskih ugovora te daje primjer određivanja menadžerskih primanja.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.