Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Ruj 3 2021www.racunovodstvo-porezi.hr

WEBINAR: Redovito stručno osposobljavanje i izobrazba iz sprječavanja pranja novca uz potvrdu o redovitom stručnom osposobljavanju

Webinar obuhvaća:
▪ upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);
▪ simulacije ispunjavanja obrazaca;
▪ procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;
▪ provedba dubinske analize stranke;
▪ utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
▪ izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;
▪ izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;
▪ praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;
▪ odgovori na pitanja polaznika i diskusija.
Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sa programom seminara. Polaznik webinara može postaviti dva pitanja iz područja tematike webinara. Odgovor na pitanje dobit će putem telefona od strane predavača. Cijena webinara 990 kn + PDV.
Detaljnije informacije vezane uz webinar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

Kako zaštititi potraživanja pokretanjem ovršnog postupka pomoću novih obrazaca, tužbe i pokretanjem stečaja

Kada se radi o pokretanju ovršnog postupka, od 15.9.2021. na snazi je novi Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku (NN br. 43/21). Novi pravilnik sadrži obrasce kojima se elektronički podnose prijedlozi ovrhe od strane ovrhovoditelja, koji će biti prikazani i analizirani na seminaru. O svim navedenim temama i praktičnim primjerima popunjavanja zadužnica i novih obrazaca za pokretanje ovršnog postupka te obrazaca za pokretanje predstečajnog i stečajnog postupka upoznat ćemo Vas na našem seminaru.

Cijena seminara iznosi 800,00 kn + PDV 25% (1.000,00 kn). Iznos molimo uplatiti na račun Centra za računovodstvo i financije d.o.o., IBAN HR2024070001100622318 uz poziv na OIB vaše tvrtke. Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na tel. 01/49 21 737.

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Prestala obveza vođenja evidencije KEUB

… je danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi (Nar. nov., br. 52/21) prestao važiti Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda (Nar. nov., br. 5/20) te od 15. svibnja 2021. godine proizvođači pekarskih proizvoda (pekari) više nisu dužni voditi Knjigu evidencije utroška brašna odnosno (KEUB) niti su proizvođači brašna (mlinari) dužni voditi Evidenciju o proizvodnji i prometu brašna….

Izmjene Zakona o volonterstvu

… je u Narodnim novinama br. 84/2021 objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu, koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021. Značajnije novine koje su propisane izmjenama i dopunama Zakona su sljedeće:
redefiniran je i pojam dugotrajnog volontiranja kako bi bolje odgovarao realnom stanju, a uz to omogućeno je i dugotrajno volontiranje maloljetnih volontera;…

Ulaganje u nepovezano društvo u robi

U članku “Ulaganja u dionice i udjele u nepovezano društvo - primjena HSFI-a 9”, koji je objavljen u RiPup-u br. 11/2020 u primjerima ste prikazali samo ulaganja u novcu. Molimo da nam date i primjer ulaganja u robi i to kako kod ulagača tako i kod društva kod kojeg se za ulaganje povećava temeljni kapital.

Podjele društva kapitala – računovodstveni, porezni i pravni aspekt

U ovom članku pišemo o podjeli dioničkih društava i društava s ograničenom odgovornošću s pravnog, računovodstvenog i poreznog aspekta. Podjela društava kapitala obavlja se radi postizanja boljih poslovnih ili drugih ciljeva članova društava kapitala.  Prilikom podjele društava kapitala potrebno je pridržavati se pravnih odredbi Zakona o trgovačkim društvima, računovodstvenih pravila i poreznih propisa.

Tuzemni prijenos porezne obveze

Do tuzemnog prijenosa porezne obveze dolazi kada je obavljena neka od isporuka nabrojanih u članku 75. stavku 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, a i primatelj i stjecatelj isporuke su u sustavu PDV-a u RH. U ovom članku detaljno pišemo o ovom poreznom postupku.
U sustavu poreza na dodanu vrijednost, obveza obračuna i uplate PDV-a uglavnom je na isporučitelju, odnosno izdavatelju računa. Međutim, Direktivom Vijeća 2006/112/EZ propisana je mogućnost drugačijeg načina obračuna PDV-a za pojedine isporuke gdje PDV ne bi zaračunao isporučitelj, već bi tu svoju obvezu prevalio na primatelja isporuke. Navedenu mogućnost iz Direktive iskoristio je zakonodavac te su u RH od srpnja 2013. primjenjuje postupak tuzemnog prijenosa porezne obveze.

Službena putovanja radnika u zemlji

Kada poslodavac radnika uputi na službeni put, radnik ima pravo na dnevnice (koje pokrivaju troškove prehrane i prijevoza u mjestu službenog puta), te na podmirenje prijevoznih troškova, smještaja, te drugih troškova koji nastanu na službenom putu. Dnevnice u tuzemstvu za putovanja dulja od 12 sati iznosi 200,00 kn (te dulja od 8 do 12 sati 100,00 kn), a koje se umanjuju za 30% odnosno 60% ukoliko je radniku na putu osiguran obrok (ručak, večera). U članku pišemo o obračunu, isplati te iskazivanju troškova službenog putovanja u tuzemstvu.

Zaštita radnika privremeno nesposobnih za rad

Poslodavci se u praksi često susreću sa problemom izostanaka radnika radi privremene nesposobnosti za rad. Ovi radnici uživaju posebnu zaštitu temeljem odredbi Zakona o radu.
Zakonom o radu, propisane su posebne obveze poslodavaca vezane uz zaštitu radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad. Ove obveze poslodavaca uređene su odredbama čl. 37.-43. Zakona. Autor u članku daje prikaz ovih zakonskih odredbi sa primjerom zahtjeva poslodavca za kontrolom bolovanja radnika.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.