Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Ruj 10 2021www.racunovodstvo-porezi.hr

WEBINAR: Redovito stručno osposobljavanje i izobrazba iz sprječavanja pranja novca uz potvrdu o redovitom stručnom osposobljavanju

Webinar obuhvaća:
▪ upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);
▪ simulacije ispunjavanja obrazaca;
▪ procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;
▪ provedba dubinske analize stranke;
▪ utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
▪ izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;
▪ izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;
▪ praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;
▪ odgovori na pitanja polaznika i diskusija.
Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sa programom seminara. Polaznik webinara može postaviti dva pitanja iz područja tematike webinara. Odgovor na pitanje dobit će putem telefona od strane predavača. Cijena webinara 990 kn + PDV.
Detaljnije informacije vezane uz webinar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

Kako zaštititi potraživanja pokretanjem ovršnog postupka pomoću novih obrazaca, tužbe i pokretanjem stečaja

Kada se radi o pokretanju ovršnog postupka, od 15.9.2021. na snazi je novi Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku (NN br. 43/21). Novi pravilnik sadrži obrasce kojima se elektronički podnose prijedlozi ovrhe od strane ovrhovoditelja, koji će biti prikazani i analizirani na seminaru. O svim navedenim temama i praktičnim primjerima popunjavanja zadužnica i novih obrazaca za pokretanje ovršnog postupka te obrazaca za pokretanje predstečajnog i stečajnog postupka upoznat ćemo Vas na našem seminaru.

Cijena seminara iznosi 800,00 kn + PDV 25% (1.000,00 kn). Iznos molimo uplatiti na račun Centra za računovodstvo i financije d.o.o., IBAN HR2024070001100622318 uz poziv na OIB vaše tvrtke. Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na tel. 01/49 21 737.

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Zapošljavanje korisnika obiteljske mirovine

… je zadnjim izmjenama i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 84/2021) propisano da se mirovina više NE obustavlja korisniku obiteljske mirovine koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena.….

Podnošenje prijedloga za ovrhu u elektroničkom obliku

… stupanjem na snagu novog Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku, od 15. rujna 2021., prijedlozi za ovrhu na temelju ovršne i vjerodostojne isprave mogu se podnijeti putem propisanih obrazaca, elektroničkim putem.

Obveza vođenja posebne evidencije o nabavi reprodukcijskog i potrošnog materijala

Koje su fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta i slobodnih zanimanja a obveznici su plaćanja porez na dohodak prema podacima iskazanim u poslovnim knjigama, dužne voditi i Posebnu evidenciju o nabavi reprodukcijskog i potrošnog materijala?

Poslovanje obrta u građevinskoj djelatnosti

Građevinsku djelatnost mogu obavljati pravne osobe i obrtnici, bilo kao investitori, izvođači radova ili kao kooperanti, ako zadovoljavaju propisane zakonske uvjete.
U članku autor piše o vođenje poslovnih knjiga za obrtnika - građevinara te na primjerima pojašnjava evidentiranje poslovnih promjena u obavljanju građevinske djelatnosti.

Ustup ili cesija prava na povrat poreza iz porezno dužničkog odnosa

Temeljem pisanog ugovora o ustupu ili cesiji, porezni obveznici mogu ustupiti svoje potraživanje s naslova poreza nekoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, kada je u propisanom roku, ustupatelj prava obvezan dostaviti ugovor o ustupu mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu te prebivalištu ili uobičajenom boravištu. Dostavljeni ugovor o ustupu obvezujući je za porezno tijelo osim ako se nad ustupateljem ne provodi postupak prisilne naplate poreznog duga te ako porezni obveznik ima dospjelih a neplaćenih poreza i drugih javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi knjigovodstvenu evidenciju.
Ustupati se mogu sadašnje i buduće tražbine, a osoba kojoj se ustupa pravo može biti fizička ili pravna osoba i ne mora biti porezni obveznik.

Službena putovanja radnika u inozemstvu

Prilikom odlaska na službeni put u inozemstvo, radnik ima pravo na naknadu troškova koji nastaju na tom putovanju kao i na isplatu dnevnica, što je propisano odredbama Pravilnika o porezu na dohodak. Službenim putovanjem u inozemstvo smatra se putovanje do 30 dana neprekidno iz Republike Hrvatske u stranu državu i obratno te putovanje iz jedne strane države u drugu i iz jednog mjesta u drugo mjesto na teritoriju strane države. Prije nego što radnik krene na službeni put, poslodavac mu je dužan izdati nalog za službeno putovanje. Visina dnevnice koju poslodavac može neoporezivo isplatiti radniku upućenom na službeno putovanje u inozemstvo određene Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz državnog, u kojoj su dnevnice izražene u stranim valutama. U članku detaljnije pišemo o načinu obračuna i iskazivanja dnevnica i troškova službenog puta u inozemstvo.

Pregled izmjena Zakona o volonterstvu

U Narodnim novinama br. 84/2021 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu, koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021.
Većim dijelom izmjene i dopune Zakona o volonterstvu odnose se na jezična i nomotehnička poboljšanja. Značajnije novine koje su propisane izmjenama i dopunama Zakona su:
redefiniran je i pojam dugotrajnog volontiranja kako bi bolje odgovarao realnom stanju, a uz to omogućeno je i dugotrajno volontiranje maloljetnih volontera; definirani su određeni pojmovi važni za volonterstvu kao što su: volontiranje poslovnog subjekta, koordinator volontera, program volonterskog centra; definirane su odredbe koje su u primjeni izazivale nedoumice, poput odnosa volontiranja i pripravničkog staža; proširen je broj članova Nacionalni odbor za razvoj volonterstva te je uređeno i imenovanje zamjena članova.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.