Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Lis 1 2021www.racunovodstvo-porezi.hr

WEBINAR: Redovito stručno osposobljavanje i izobrazba iz sprječavanja pranja novca uz potvrdu o redovitom stručnom osposobljavanju

Webinar obuhvaća:
▪ upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);
▪ simulacije ispunjavanja obrazaca;
▪ procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;
▪ provedba dubinske analize stranke;
▪ utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
▪ izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;
▪ izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;
▪ praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;
▪ odgovori na pitanja polaznika i diskusija.
Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sa programom seminara. Polaznik webinara može postaviti dva pitanja iz područja tematike webinara. Odgovor na pitanje dobit će putem telefona od strane predavača. Cijena webinara 990 kn + PDV.
Detaljnije informacije vezane uz webinar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Zapošljavanje korisnika obiteljske mirovine

… je zadnjim izmjenama i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 84/2021) propisano da se više mirovina NE obustavlja korisniku obiteljske mirovine koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena.

Razlikovanje dnevnice za službena putovanja i dnevnice za rad na terenu

… su kriteriji po kojima razlikujemo dnevnice za službena putovanja i dnevnice za rad na terenu ogledaju u sljedećem:
kod isplate dnevnice za službeno putovanje propisano minimalno trajanje službenog putovanja je 8 odnosno 12 sati, dok za rad na terenu i isplate dnevnice za rad na terenu to nije propisano. Duljina i trajanje rada na terenu nisu presudni, već poslodavac može isplatiti dnevnicu za rad na terenu čak i onda kada se radnik svakodnevno vraća u mjesto svojega uobičajenog boravišta odnosno prebivališta,….

Obveza konsolidacije za dva društva koji su mikro poduzetnici

Naša je društvo (d.o.o.) mikro poduzetnik. Naše društvo ima 100% udjela u drugom društvo (d.o.o.) koje je također mikro poduzetnik. Mora li naše društvo kao matica raditi konsolidirane godišnje financijske izvještaje?

Izuzimanje imovine i korištenje usluga od strane vlasnika društva

U ovom članku bavimo se oporezivanjem izuzimanja imovine i korištenja usluga od strane vlasnika društva za njegove privatne potrebe. Sukladno čl. 66. st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20), izuzimanjima imovine i korištenjem usluga smatraju se izuzimanja imovine i korištenje usluga od strane člana trgovačkog društava ili dioničara (u nastavku teksta: vlasnik društva) za njegove privatne potrebe (skrivene isplate dobiti) izvršeni tijekom poreznog razdoblja na teret dobiti tekućeg razdoblja. Izuzimanjem imovine smatra se i izuzimanje novca i druge financijske imovine.

Korištenje privatnog automobila radnika u službene svrhe

Poslodavac može svom radniku odobriti korištenje privatnog automobila u službene svrhe kod službenog puta (kada radniku izdaje putni nalog sa svim propisanim elementima) ili u mjestu rada, odnosno na udaljenosti do 30 km od mjesta rada (tzv. locco vožnja), u kojem je slučaju potrebno voditi Evidenciju o korištenju privatnog automobila u službene svrhe.

Pravo radnika na stanku, dnevni i tjedni odmor

Pravo radnika na stanku, dnevni i tjedni odmor uređeno je odredbama Zakona o radu i drugih propisa kojima se uređuju radni odnosi posebnih kategorija radnika. Za postupanje protivno ovim odredbama propisane su za poslodavce visoke novčane kazne za prekršaj. Autor u članku daje prikaz odredbi o stanci, dnevnom i tjednom odmoru za radnike, radnice koja doje djecu, mobilne radnike i radnike na pomorskim ribarskom plovilima, sa mišljenjima nadležnog ministarstva i primjerima akata koje poslodavci koriste u primjeni ovih pravila u praksi.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.