Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Lis 8 2021www.racunovodstvo-porezi.hr

WEBINAR: Redovito stručno osposobljavanje i izobrazba iz sprječavanja pranja novca uz potvrdu o redovitom stručnom osposobljavanju

Webinar obuhvaća:
▪ upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);
▪ simulacije ispunjavanja obrazaca;
▪ procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;
▪ provedba dubinske analize stranke;
▪ utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
▪ izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;
▪ izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;
▪ praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;
▪ odgovori na pitanja polaznika i diskusija.
Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sa programom seminara. Polaznik webinara može postaviti dva pitanja iz područja tematike webinara. Odgovor na pitanje dobit će putem telefona od strane predavača. Cijena webinara 990 kn + PDV.
Detaljnije informacije vezane uz webinar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

RADNI ODNOSI U PRAKSI: Ugovaranje plaće / mobbing / prestanak ugovora o radu
1.12.2021. (srijeda), Hotel Antunović, Zagreb
Seminar je namijenjen poduzetnicima, managerima u trgovačkim društvima, obrtnicima, računovođama, pravnicima, voditeljima ureda i kadrovskih službi, agencijama za privremeno zapošljavanje, zaposlenim u tijelima nadzora, udrugama poslodavaca, sindikatima, radnicima, zaposlenima u tijelima državne uprave i svima drugima zainteresiranim za primjenu propisa radnog prava u praksi. Polaznici seminara upoznat će se sa praktičnim rješenjima ugovaranja plaće te odgovorima na pitanja u vezi mobbinga, prestanka radnog odnosa i otkaza ugovora o radu, uz brojne primjere iz hrvatske i europske sudske prakse i mišljenja upravnih tijela.
Polaznicima radionice osigurana je prezentacija sa popratnim materijalima koji uključuju ogledne primjere otkaza i drugih akata radnog prava te im se izdaje potvrda o sudjelovanju na seminaru. Tijekom cijelog trajanja seminara pružaju se konkretni odgovori na Vaša pitanja!

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Oporezivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina

… dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra se dohodak koji porezni obveznik (građanin) ostvari od otuđenja nekretnina i imovinskih prava. Dohodak od otuđenja nekretnina oporezuje se ako je nekretnina ili imovinsko pravo otuđeno nakon dvije godine od dana nabave i/ili ako je otuđeno više od tri nekretnine iste vrste ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina od dana nabave nekretnine ili imovinskog prava.

Osiguravanje pregleda vida radnika koji rade na poslovima koji se obavljaju s računalom

…je sukladno članku 19. novog Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu (Nar. nov.,  br. 73/2021) određeno kako poslodavac je obvezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:
prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom,….

Odgođena porezna imovina

Na dan 31. srpnja 2021. vrijednosno smo uskladili (umanjili) 10.000 kg određene zalihe robe za 90.000,00 kuna. Do kraja 2021. vjerojatno ćemo većinu zalihe prodati i pretpostavljamo da će nam neprodano ostati npr. 700 kg navedene zalihe. Knjižimo li odgođenu poreznu imovinu na ukupan iznos od 90.000,00 kuna ili samo na vrijednosno usklađenje zaliha robe koju nismo prodali do 31. prosinca 2021.?

Prihod od upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga( interna realizacija)

U ovom članku pišemo o poslovnim događajima koji se evidentiraju kao stavka prihoda na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga. Radi se o prihodu koji nije ostvaren na tržištu već se radi o takozvanoj internoj realizaciji  kao posljedici korištenja vlastitih proizvoda, robe i usluga za vlastite potrebe.

Oporezivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina

Dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra se dohodak koji porezni obveznik ostvari od otuđenja nekretnina i imovinskih prava. Dohodak od otuđenja nekretnina oporezuje se ako je nekretnina ili imovinsko pravo otuđeno nakon dvije godine od dana nabave i/ili ako je otuđeno više od tri nekretnine iste vrste ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina od dana nabave nekretnine ili imovinskog prava.  U članku se detaljno pojašnjava oporezivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina

Kriteriji razlikovanja dnevnice za rad na terenu i dnevnice za službena putovanja

Dnevnice za službeni put kao i dnevnice za rad na terenu definirane su samo djelomično Pravilnikom o porezu na dohodak. Pravo radnika na dnevnice za rad na terenu te dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, ne predstavljaju prava radnika koja proizlaze iz Zakona o radu  već se ista utvrđuju drugim izvorima radnog prava kao npr. kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu, ugovorom o radu ili pak autonomnom odlukom poslodavca o pravima i isplatama dnevnica. S obzirom da nema detaljno opisanih razlika koje bi proizlazile iz zakonskih okvira, poslodavac može u svojim aktima (Pravilniku, Kolektivnom ugovoru) ili putem ugovora o radu pobliže definirati navedena prava. Autor u članku daje pregled osnovnih razlika odnosno kriterija razlikovanja navedenih dnevnica, porezni tretman istih te pojašnjava na koji način se prava na dnevnice reguliraju.

Ograničenja i zabrane u obavljanju djelatnosti trgovine (II. dio)

Slobodno kretanje robe na tržištu, odnosno stavljanje robe na tržište i na daljnje raspolaganje na tržištu može se iznimno ograničiti odnosno zabraniti zakonom, ako je to potrebno radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi. Dok smo u prošlom broju RiPup-a pisali o ograničenjima u djelatnosti trgovine, u ovom broju dajemo prikaz bitnih zabrana u djelatnosti trgovine propisanih posebnim propisima za koje smatramo da su od interesa za trgovce i potrošače.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.