Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Svibanj 6 2022


WEBINAR: Primjena propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u praksi za 2022. godinu

Webinar obuhvaća:
▪ upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);
▪ simulacije ispunjavanja obrazaca;
▪ procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;
▪ provedba dubinske analize stranke;
▪ utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
▪ izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Neoporeziva isplata putnih troškova vanjskim suradnicima u neprofitnim organizacijama

… sukladno čl. 9. st. 1. toč. 11. i 12. Zakona o porezu na dohodak, isplata troškova službenog putovanja osobama koje nisu zaposlene u neprofitnoj organizaciji nije oporeziva ako te osobe tijekom godine ne ostvaruju nikakvu oporezivu naknadu (drugi dohodak) u neprofitnoj organizaciji. Dakle, tim osobama koje nisu zaposleni u neprofitnoj organizaciji mogu se isplatiti neoporezivo svi troškovi službenog puta: dnevnice do propisanih iznosa, trošak smještaja, trošak javnog prijevoza, 2,00 kune po prijeđenom kilometru za korištenje privatnog automobila na službenom putu, cestarina i drugi troškovi.

Novine u predstečajnom postupku

… su izmjene i dopune Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 36/22) stupile u najvećem dijelu odredbi na snagu 31. ožujka 2022. Među brojnim novinama određene se odnose na predstečajni postupak.
Ističemo sljedeće novine vezane uz predstečajni postupak:
▪ Sudska pismena dostavljaju se objavom pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova, ako Zakonom nije drukčije određeno.
▪ Poslodavac je dužan najmanje jednom godišnje obavijestiti radnike o novostima u pogledu sustava ranog upozoravanja, kao i postupaka i mjera koji se odnose na restrukturiranje i otpust duga….

 

Konsolidirani financijski izvještaji kada trgovačko društvo posjeduje 50% kapitala drugog društva

Trgovačko smo društvo i vlasnici smo 50% temeljnog kapitala drugog trgovačkog društva i na temelju toga imamo 50% upravljačkih prava a drugih 50% temeljnog kapitala vlasnik je treće trgovačko društvo. Jesmo li dužni sastavljati konsolidirane financijske izvještaje?

Utvrđivanje goodwilla i eliminacijski postupci prilikom postupnog stjecanja

Poslovne kombinacije u kojima jedan poduzetnik kontrolira drugog poduzetnika rezultiraju poslovnim spajanjem. Poslovno spajanje može se definirati kao spajanje dvaju poduzetnika ili poslovanja u jedan izvještajni subjekt. Jedan od osnovnih oblika poslovnih spajanja između dvaju odvojenih poduzetnika nastaje u slučaju kada jedan poduzetnik stekne neto imovinu drugog poduzetnika ili glavnički udjel u drugom poduzetniku koji mu omogućava kontrolu nad stečenikovim poslovnim i financijskim politikama. S obzirom da jedan poduzetnik kontrolira drugog poduzetnika, ovakvo poslovno spajanje rezultira matično-podružničkim odnosom u kojem se poduzetnik koji stječe kontrolu nad drugim poduzetnikom naziva matica, a poduzetnik koji je kontroliran od strane matice ovisnim poduzetnikom.

Oporezivanje sporednog zanimanja i domaće radinosti

Obrtničke djelatnosti mogu se uz propisane uvjete obavljati i kao domaća radinost ili kao sporedno zanimanje. U članku autor pojašnjava što je domaća radinost odnosno sporedno zanimanje te piše o paušalnom oporezivanju dohotka kod obavljanja djelatnosti domaće radinosti i sporednog zanimanja.

Od utvrđivanja potrebe za zapošljavanjem do odluke o izboru najboljeg kandidata

Spoznajom da su upravo zaposlenici najvažniji resurs poduzeća te da je efikasno upravljanje ljudskim resursima ključ uspjeha i razvoja kompanije, sve se više pažnje posvećuje samom procesu zapošljavanja. Možemo reći kako je proces zapošljavanja uspješno odrađen samo ukoliko imamo zadovoljnog zaposlenika i zadovoljnog poslodavca. Autor u članku pojašnjava cjelokupni proces regrutiranja i selekcije s naglaskom na praktične savjete za donošenje odluke o izboru najboljeg kandidata.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.