Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Svibanj 13 2022


WEBINAR: Primjena propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u praksi za 2022. godinu

Webinar obuhvaća:
▪ upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);
▪ simulacije ispunjavanja obrazaca;
▪ procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;
▪ provedba dubinske analize stranke;
▪ utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
▪ izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Novine vezane za stečaj potrošača

…su izmjene i dopune Zakona o stečaju potrošača (Nar. nov., br. 36/22) stupile su na snagu 31. ožujka 2022. Postupak stečaja potrošača se provodi nad imovinom potrošača. Postupak stečaja potrošača može se otvoriti samo ako je potrošač nesposoban za plaćanje.
Od dana otvaranja predstečajnog postupka do njegova završetka nije dopušteno pokretanje parničnih, ovršnih, upravnih i postupaka osiguranja protiv dužnika. Uvjeti provedbe redovnog stečaja potrošača smanjuju se na 20.000,00 kuna duga…

Sezonski rad u poljoprivredi u 2022.

… poslodavci u poljoprivredi imaju mogućnost sezonski zaposliti radnika povremeno ili privremeno do 90 dana godišnje. Sezonski radnici u poljoprivredi osigurani su temeljem vrijednosnih kupona (kojima se na dnevnoj bazi plaćaju obvezni doprinosi), dok se na naknadu za rad uplaćuje porez obračunan kao drugi dohodak). Dnevna osnovica za obračun obveznih doprinosa u 2022. iznosi 127,16 kn,  dok najniži dnevni iznos neto plaće iznosi 101,73 kn. Isto tako, moguće je radnicima na povremenom odnosno privremenom radu u poljoprivredi neoporezivo platiti i trošak smještaja i prehrane…

Ispravak  PDV-a zbog nemogućnosti naplate računa

Porezni obveznik - pravna osoba koja obavlja proizvodnu djelatnost nije u mogućnosti naplatiti fakturirani iznos za prodaju opreme drugoj pravnoj osobi, protiv koje je podnesena kaznena prijavu. Porezni obveznik postavlja pitanje: je li može ispraviti poreznu osnovicu i smanjiti obvezu PDV-a po računu koji nije plaćen i temeljem kojeg je podnesena kaznena prijava?

Kupovina stvari od građana

Sukladno čl. 8. st. 2. toč. 4.  Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16 do 138/20),  prodaja stvari od strane građanina (koja je njezina osobna imovine) nije oporeziva porezom na dohodak. To se odnosi i na situaciju kada građanin prodaje stvari određenom poslovnom subjektu.  U godišnju prijavu poreza na dohodak (ako se iz nego razloga radi) građanin ne unosi primljeni iznos za prodanu stvar bez obzira o kojem se iznosu radi.
Isplata građaninu za prodanu stvar može se izvršiti u gotovini ili na tekući račun. Iako zakonski nije zabranjeno da se isplata izvrši i na žiro račun građanina, to ne preporučamo jer se uobičajeno na taj račun doznačuju dohoci koji su oporezivi.
Građaninu se može obaviti plaćanje u gotovini u vrijednosti do najviše 75.000,00 kuna. To proizlazi iz čl. 55. st. 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 108/17 i 39/19). Kod isplate građaninu za prodanu stvar NE podnosi se Obrazac JOPPD.

Primjena sniženih stopa PDV-a

Od 1.travnja 2022. stupile su na snagu zadnje izmjene Zakona i Pravilnika o PDV. Od tog datuma u primjeni su izmijenjene odredbe stavka 2. i 3. članka 38. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i   stavka 1. i 2. članka 47. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, koje se odnose na primjenu sniženih stopa PDV-a od 5% i 13%. U ovom članku pojašnjavamo značajke promjena u primjeni sniženih stopa, te dajemo usporedni pregled primjene sniženih poreznih stopa prije i nakon 1. travnja 2022.

Sezonski rad u poljoprivredi u 2022.

Poslodavci u poljoprivredi imaju mogućnost sezonski zaposliti radnika povremeno ili privremeno do 90 dana godišnje. Sezonski radnici u poljoprivredi osigurani su temeljem vrijednosnih kupona (kojima se na dnevnoj bazi plaćaju obvezni doprinosi), dok se na naknadu za rad uplaćuje porez obračunan kao drugi dohodak). Dnevna osnovica za obračun obveznih doprinosa u 2022. iznosi 127,16 kn,  dok najniži dnevni iznos neto plaće iznosi 101,73 kn. Isto tako, moguće je radnicima na povremenom odnosno privremenom radu u poljoprivredi neoporezivo platiti i trošak smještaja i prehrane, o čemu detaljnije pišemo u nastavku članka.

Privremeno ustupanje radnika između povezanih društava

Zakonom o radu predviđena je mogućnost privremenog ustupanja radnika između povezanih društava u smislu odredbi Zakona o trgovačkim društvima, uz ispunjenje zakonskih preduvjeta, odnosno, između ostalog, sporazuma između povezanih društava i prethodne pisane suglasnosti radnika. Obzirom na nedostatak radnika na tržištu, u praksi jača interes za privremeno ustupanja radnika. Autor u stručnom članku analizira zakonske odredbe o privremenom ustupanju radnika te daje primjer sporazuma o privremenom ustupanju i pisane suglasnosti radnika na njegovo ustupanje te prikaz mišljenja upravnih tijela.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.