Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Lip 10 2022


NOVI PRETPLATNIČKI PIN-ovi ZA 2022. godinu!
Dragi RiPup pretplatnici
kao svake, tako i ove godine, svaki RiPup pretplatnik dobiva svoj jedinstveni korisnički PIN za kontaktiranje savjetničke službe.
PIN vam se nalazi na vašem računu za plaćenu pretplatu za 2022. godinu. Stari PIN-ovi, više vam ne vrijede i ne možete nas dobiti korištenjem starog PIN-a.
Za dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na urednistvo@ripup.hr

Aktivnosti časopisa RiPup pratite i na društvenim mrežama Linkedin I facebook, hvala na 20 godina čitanja! 2800 vaših kolega nas već prati, zapratite nas i vi!
https://www.linkedin.com/in/ripup-ra%C4%8Dunovodstvo-i-porezi-u-praksi-8...
https://www.facebook.com/RacunovodstvoIPoreziUPraksi

WEBINAR: Primjena propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u praksi za 2022. godinu

Webinar obuhvaća:
▪ upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);
▪ simulacije ispunjavanja obrazaca;
▪ procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;
▪ provedba dubinske analize stranke;
▪ utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
▪ izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Rad učenika tijekom školskih praznika

… redoviti učenici mogu obavljati povremene poslove uz posredovanje srednjoškolskih ustanova samo za vrijeme školskih praznika. Za posredovanje za rad maloljetnog redovitog učenika srednjoškolske ustanove moraju imati pisanu suglasnost njegovog zakonskog zastupnika ili skrbnika, a za učenika mlađeg od 15 godina i pisanu suglasnost nadležnog inspektora. Obveznik uplate doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje kod povremenog rada redovitog učenika je srednjoškolska ustanova (učenički servis) koji posreduje u njegovom zapošljavanju.

Novi kolektivni ugovor za djelatnost ugostiteljstva

… je u Narodnim novinama broj 50/2022 objavljen novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva. Ugostiteljska djelatnost na koju se odnosi kolektivni ugovor obuhvaća djelatnosti pružanja usluga smještaja i pripreme i usluživanja hrane i pića sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti: djelatnosti koje se vode pod brojem 55 i 56 – razred I NKD-a.
Do zaključenja ovog broja RiPup-a navedeni kolektivni ugovor još uvijek nije proširen od strane nadležnog ministra za rad na sve poslodavce iz djelatnosti ugostiteljstva, ali se očekuje njegovo proširenje.

PDV i porez na dohodak kod fizičke osobe koja obavlja djelatnost obrta i iznajmljivanja u turizmu

Fizička osoba od obavljanja obrtničke djelatnosti (frizerski salon) plaća godišnji paušalni porez na dohodak na temelju Obrasca PO-SD. Također, ista osoba obavlja i djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu za što plaća temeljem rješenja godišnji paušalni porez na dohodak prema broju krevete. Fizička osoba nije obveznik PDV-a.  Međutim, navedena fizička osoba u mjesecu svibnju 2022. prešla je prag za ulazak u sustav PDV-a, tj. ostvarila je u tom mjesecu isporuke dobara i usluga u vrijednosti 305.000,00 kn i to: od obrta 200.000,00 kn i od djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu 105.000,00 kn. Zanima nas, mora li fizička osoba ući u sustav PDV te može li i nadalje plaćati paušalno porez na dohodak za obje djelatnosti ili za neku od njih mora plaćati porez na dohodak na temelju poslovnih knjiga?

Poseban porez na motorna vozila na izlaznim računima trgovaca

Zbog specifičnih odredbi u vezi obveznika plaćanja i obveze obračunavanja i uplate posebnog poreza na motorna vozila, javlja se specifičnost I pri iskazivanju ovog poreza na računima trgovaca izdanih sukladno Zakonu o PDV-u. Poseban porez na motorna vozila reguliran je Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila (Nar. nov., br. 15/13, 108/13, 115/16, 127/17 i 121/19). Ovim porezom oporezuju se motorna vozila na koje nije obračunat i plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj koja se registriraju sukladno posebnim propisima i to:…

Pregled specifičnosti i spornih pitanja oko korištenja bolovanja

U praksi često dolazi do spornih situacija i zlouporabe bolovanja od strane radnika, ali i kršenja prava radnika od strane poslodavca. Autor u članku obrađuje pravo radnika na korištenje bolovanja, vrste bolovanja te specifičnosti i sporna pitanja koja se svakodnevno pojavljuju u praksi, a u pogledu ostvarivanja prava radnika na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad.

Ugovor o radu za stalne sezonske poslove

Intenziviranjem sezonskih djelatnosti poput graditeljstva i ugostiteljstva poslodavci u većoj mjeri angažiraju sezonske radnike. Pri tome se, posebno u djelatnosti ugostiteljstva, sve više koristi institut stalnog sezonskog rada, što je djelomično posljedica i promjena na tržištu radne snage. Autor u članku daje prikaz odredbi Zakona o radu, Kolektivnog ugovora za graditeljstvo i novog Kolektivnog ugovora ugostiteljstva koje se odnose na sadržaj ugovora o radu i ugovora o radu o stalnom sezonskom radu sa primjerima ugovora o radu i mišljenjem upravnog tijela.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.