Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Tra 29 2020www.racunovodstvo-porezi.hr

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Webinar: Kako odabrati i provesti odgovarajući postupak javne nabave u uvjetima izvanrednih situacija
Predavač: mr. sc. Ivan Šprajc, dip. iur.
Kotizacija za ovaj RiPup Webinar iznosi 476,00 kn po prijavljenom sudioniku (plus PDV 25%).  U cijenu kotizacije uračunato je gledanje i slušanje RiPup Webinara, prezentacija predavača u PDF-u, odgovori na dva stručna pitanja RiPup-ovih savjetnika i predavača a vezano uz tematiku Webinara.

Webinar: Porezne izmjene covid19 i Porezne izmjene 2020. godine
Kako bi vam olakšali poslovanje, poklanjamo vam GRATIS RiPup Webinar na tematiku najnovijih poreznih propisa. Potražite na www.racunovodstvo-porezi.hr od 14.4.2020. Hvala na 18 godina povjerenja!

Obračun PDV-a pri uvozu od 9.4.2020.

… porezni obveznik pri uvozu robe iz trećih zemalja može obračunski iskazati PDV. Naveden znači da porezni obveznik obračunani PDV pri uvozu iskazuje kao obvezu u Obrascu PDV-a pod točkom II.15. te ako ima pravo na odbitak pretporeza u istom Obrascu PDV-a po točkom II.14. iskazuje i pravo na odbitak tako obračunanog poreza. Navedeno je moguće za uvoze dobara obavljene od 9. travnja 2020. do 20. lipnja 2020. godine.
Ako uvoznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a želi koristiti ovu pogodnost mora zatražiti od svog carinskog zastupnika korištenje ove pogodnosti.
Uporaba obračunskog PDV-a nije obvezna.

Zastoj u provedbi ovrhe koju provodi FINA

… je novim odredbama Zakona provedbi ovrhe na novčanim sredstvima predviđena mogućnost privremenog zastoja u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima koju provodi FINA u odnosu na ovršenike fizičke osobe. Privremeni zastoj ovrhe koju provodi FINA za fizičke osobe traje do 18. srpnja 2020. sa mogućnošću produljenja za još tri mjeseca.
Privremeni zastoj (moratorij) nad ovrhama koje provodi FINA nije apsolutan, jer su Zakonom predviđeni određeni izuzeci. FINA i dalje provodi ovrhu za tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta.FINA i dalje provodi tražbine u slučaju ovrhe po računu specifične namjene (npr. za pričuvu).
Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti i privremenog zastoja u provedbi ovrhe ne teče zatezna kamata.

Knjiženje potpore za sufinanciranje plaće dobivene od HZZ-a

Kako trgovačko društvo knjiži plaću za koju je dobivena potpora za sufinanciranje plaće od HZZ-a te kako se knjiži primljena potpora? Je li dobivena potpora od HZZ-a oporeziva porezom na dobit? Smatra li se potpora za sufinanciranje plaće od HZZ-a radi očuvanja radnih mjesta potporom male vrijednosti?

Oslobođenja i odgoda plaćanja PDV-a zbog pandemije virusa COVID-19

Dana 9. travnja 2020. godine stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, a koji propisuje provedbu postupka odgode i/ili obročne otplate dospjele porezne obveze, oslobođenja od obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće, oslobođenja od podmirivanja poreznih obveza te provedbu ostalih odredbi zbog izvanrednih okolonosti uslijed pandemije virusa COVID-19.
Obveznici PDV-a koji poreznu osnovicu utvrđuje prema obavljenim isporukama mogu zatražiti odgodu plaćanja dospjele obveze PDV-a, pod uvjetima kako to propisuje navedeni Pravilnik

Dugotrajna imovina namijenjeni prodaji

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji odnosi se na dugotrajnu imovinu čija će se knjigovodstvena vrijednost nadoknaditi putem prodaje, a ne putem korištenja. Prodaja te imovine mora biti vrlo vjerojatna (provest će se unutar jedne godine od datuma klasifikacije) i imovina mora biti raspoloživa za trenutnu prodaju u postojećem stanju. Takva dugotrajna imovina, koja je namijenjena prodaji, klasificira se na zasebnu stavku unutar kratkotrajne imovine, a mjeri se po knjigovodstvenoj vrijednosti ili fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje, ovisno o tome što je niže, uz prestanak obračuna amortizacije. Računovodstveni tretman dugotrajne imovine namijenjene prodaji, prezentacija i objavljivanje prestanka poslovanja definirani su MSFI-om 5 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja, odnosno istoimenim HSFI-om 8. Autorica u članku pojašnjava zahtjeve standarda te prikazuje računovodstvene postupke vezane uz tretman dugotrajne imovine namijenjene prodaji.

Utvrđivanje  predujma poreza na dobit u uvjetima posebnih okolnosti tijekom 2020.

Međutim, zbog nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19 (koronavirus) odnosno bolešću SARS-CoV-2 rok prijave poreza na dobit za 2019. godinu, kao i drugih obrazaca i izvješća koji se u skladu s posebnim propisima podnose uz prijavu poreza na dobit, je produžen te se prijava poreza na dobit mora podnijeti Poreznoj upravi najkasnije do 30. lipnja 2020. godine. Zbog smanjenja gospodarske aktivnosti ili privremene obustave obavljanja djelatnosti, porezni obveznici mogu Poreznoj upravi podnijeti i Zahtjev za beskamatnu odgodu plaćanja utvrđenog predujma poreza na dobit na rok od najviše šest mjeseci, kao i obročnu otplatu odgođene porezne obveze. Nadalje, a temeljem izmijenjenih odredbi Općeg poreznog zakona, Porezna uprava može po službenoj dužnosti određenim skupinama poreznih obveznika koji su radi posebnih okolnosti morali obustaviti svoje poslovanje ili su nastavili poslovati ali sa smanjenom aktivnošću, smanjiti svotu mjesečnog predujma ili ga utvrditi u svoti od 0,00 kn.

Bolovanje radi izolacije radnika i obrtnika (COVID 19)

Osobe koje trebaju biti u samoizolaciji (radi sumnje da su bili u kontaktu sa zaraženim osobama virusom COVID 19, te bi mogli i sami oboljeti ili širiti zarazu), kao i osobe koje su oboljele se upućuju na bolovanje koje je od prvog dana na teret HZZO-a, koji naknadu obračunava i isplaćuje. Osobe u izolaciji komuniciraju sa svojim liječnikom telefonski ili elektronskim putem,  dok HZZO-u šalju zahtjev za isplatu naknade za bolovanje radi izolacije elektronskim putem. Poslodavac treba popuniti Potvrdu o plaći i iskazati vrijeme dok je osoba bila na bolovanju na obrascu JOPPD.

Novine u propisima o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba s invaliditetom

U zadnjih mjesec dana u većoj su mjeri izmijenjeni propisi koji uređuju zapošljavanje osoba s invaliditetom. Izmijenjene su odredbe Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, a donesena je i odluka o odgodi plaćanje naknade zbog neispunjena obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom. Autor u članku daje prikaz novina u ovim propisima sa primjerom ugovora o poslovnoj suradnji radi ispunjenja zamjenske kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.