Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Svibanj 6 2020www.racunovodstvo-porezi.hr

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Webinar: Kako odabrati i provesti odgovarajući postupak javne nabave u uvjetima izvanrednih situacija

Predavač: mr. sc. Ivan Šprajc, dip. iur.
Kotizacija za ovaj RiPup Webinar iznosi 476,00 kn po prijavljenom sudioniku (plus PDV 25%).  U cijenu kotizacije uračunato je gledanje i slušanje RiPup Webinara, prezentacija predavača u PDF-u, odgovori na dva stručna pitanja RiPup-ovih savjetnika i predavača a vezano uz tematiku Webinara.

Webinar: Porezne izmjene covid19 i Porezne izmjene 2020. godine

Kako bi vam olakšali poslovanje, poklanjamo vam GRATIS RiPup Webinar na tematiku najnovijih poreznih propisa. Potražite na www.racunovodstvo-porezi.hr od 14.4.2020. Hvala na 18 godina povjerenja!

Webinar: RADNI ODNOSI U VRIJEME EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

Predavač: Božo Prelević, dip. iur., trajanje webinara: 2 sata i 10 minuta
Program pogledajte OVDJE
Kotizacija za ovaj RiPup Webinar iznosi 295,00 kn po prijavljenom sudioniku (plus PDV 25%).  U cijenu kotizacije uračunato je gledanje i slušanje RiPup Webinara, prezentacija predavača u PDF-u, odgovori na dva stručna pitanja RiPup-ovih savjetnika i predavača a vezano uz tematiku Webinara.

Produljen rok dospijeća za plaćanje poreza na dobit za 2019.

… sukladno čl. 71. s. Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, produljeno je dospijeće plaćanja poreza na dobit do 31. srpnja 2020. za poreznu obvezu utvrđenu na temelju prijave poreza na dobit za 2019. godinu (Obrazac PD, Obrazac PD-NN). Navedeno produljenje dospijeća plaćanja poreza odnosi na sve obveznike poreza na dobit neovisno jesu li podnijeli Poreznoj upravi zahtjev za korištenje mjera odgode plaćanja poreznih obveza ili nisu….

Oslobođenje od plaćanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja zbog pandemije virusa COVID-19

Porezni obveznik koji je u prethodnoj godini ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu manjem od 7.500.000,00 kn (bez PDV-a) biti će oslobođen u cijelosti plaćanja dospjelih obveza poreza, doprinosa i drugih javnih davanja ako mu je zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno ako mu je rad onemogućen ili znatno otežan te ako ima pad prihoda/primitaka najmanje 50% u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine….

Evidentiranje potpore za sufinanciranje plaće dobivene od HZZ-a kod obrtnika (koji vodi poslovne knjige i „paušaliste“)

Kako obrtnik dohodaš evidentira u poslovnim knjigama plaću za koju je dobivena potpora za sufinanciranje plaće od HZZ-a te da li se iskazuje primljena potpora od HZZ-a kao primitak? Iskazuje li obrtnik „paušalist“  primljenu potporu od HZZ-a kao primitak u Obrascu PO-SD?

Oslobođenje od plaćanja poreznih obveza, novi rokovi za predaju završnih računa i plaćanje poreza na dobit zbog pandemije virusa COVID-19

U Narodnim novinama br. 43/2020 objavljen je Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima, te su objavljene izmjene i dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona. Navedenim pravilnicima je zbog pandemije virusa COVID -19 propisano oslobođenje od plaćanja poreznih obveza i drugih javnih davanje, produljeni su rokovi za predaju računovodstveni i poreznih izvještaja vezano uz izradu završnih računa za 2019. godinu, te je produljen rok dospijeća plaćanja obveze poreza po prijavi poreza na dobit za 2019. godinu.

Utvrđivanje obveze konsolidacije GFI-a i godišnjeg izvješća

Odredbama članka 7. stavka 5. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15,134/15, 120/16 i 116/18; u daljnjem tekstu ZOR), računovodstvena dokumentacija obuhvaća osobito knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, godišnje financijske izvještaje i godišnje konsolidirane financijske izvještaje te godišnja izvješća i konsolidirana godišnja izvješća.
Za obvezu predaje navedenih izvještaja i izvješća bitna su dva roka koja mora ispoštovati poduzetnik koji ima obvezu njihova sastavljanja. Jedan rok se odnosi na obvezu prijavljivanja obveze konsolidacije, dok se drugi rok odnosi na samu obvezu predaje konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća.
Navedeni rokovi propisani su člankom 34. stavkom 9. ZOR-a i člankom 30. stavkom 5. ZOR-a.

Oporezivanje inozemnih usluga s primjerima iz prakse

Oporezivanje inozemnih usluga je vrlo kompleksno i ovisi o tome o kojoj vrsti usluge se radi, o statusu davatelja i primatelja usluge, kao i radi li se o uslugama između država članica Europske unije ili trećim zemljama. U članku autorica daje prikaz oporezivanja inozemnih usluga s primjerima knjiženja, popunjavanja knjiga izdanih računa i knjiga primljenih računa i popunjavanja obrazaca u praksi (prijava PDV-a, prijava za stjecanje dobara i primljene usluge i zbirna prijava).

Naknada troška prijevoza na posao i s posla radnicima s naglaskom na posebne uvjete radi COVID 19

Poslodavci mogu radnicima neoporezivo isplatiti naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u visini stvarnog izdatka.
U vrijeme posebnih okolnosti (pandemija uzrokovana virusom COVID 19) i bitnog smanjenja javnog prijevoza, poslodavcima je omogućeno da svojim radnicima podmire trošak dolaska na posao i s posla, korištenjem taksi prijevoza te privatnog osobnog automobila.
O neoporezivoj visini naknade troška prijevoza na posao, načinu i uvjetima isplate, što je sa naknadom troška prijevoza radnika koji su odsutni s posla (za vrijeme bolovanja, godišnjeg odmora i sl.), isplatom naknade troška prijevoza na posao i s posla retroaktivno i unaprijed, kao i naknadom troškova prijevoza na posao i s posla obrtnika, postupanje u posebnim okolnostima, te obvezi predaje obrasca JOPPD, detaljnije možete pronaći u članku autorice Valentine Bocak.

Poslovno uvjetovani otkaz u praksi

U vrijeme gospodarske krize, ili smanjenja obujma poslovanja poslodavci često donose odluku o redovitom poslovno uvjetovanom otkazu. Poslovno uvjetovani otkaz je oblik redovitog otkaza i koristi se u slučajevima kada poslodavci iz gospodarskih odnosno organizacijskih i tehničkih razloga otkazuju ugovore o radu radnicima. Autor u članku daje prikaz pravila kojih se poslodavci moraju pridržavati pri donošenju odluke o poslovno uvjetovanom otkazu, sa primjerima iz sudske prakse te mišljenjima nadležnog ministarstva.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.