Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Svibanj 13 2020www.racunovodstvo-porezi.hr

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Webinar: Kako odabrati i provesti odgovarajući postupak javne nabave u uvjetima izvanrednih situacija

Predavač: mr. sc. Ivan Šprajc, dip. iur.
Kotizacija za ovaj RiPup Webinar iznosi 476,00 kn po prijavljenom sudioniku (plus PDV 25%).  U cijenu kotizacije uračunato je gledanje i slušanje RiPup Webinara, prezentacija predavača u PDF-u, odgovori na dva stručna pitanja RiPup-ovih savjetnika i predavača a vezano uz tematiku Webinara.

Webinar: Porezne izmjene covid19 i Porezne izmjene 2020. godine

Kako bi vam olakšali poslovanje, poklanjamo vam GRATIS RiPup Webinar na tematiku najnovijih poreznih propisa. Potražite na www.racunovodstvo-porezi.hr od 14.4.2020. Hvala na 18 godina povjerenja!

Webinar: RADNI ODNOSI U VRIJEME EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

Predavač: Božo Prelević, dip. iur., trajanje webinara: 2 sata i 10 minuta
Kotizacija za ovaj RiPup Webinar iznosi 295,00 kn po prijavljenom sudioniku (plus PDV 25%).  U cijenu kotizacije uračunato je gledanje i slušanje RiPup Webinara, prezentacija predavača u PDF-u, odgovori na dva stručna pitanja RiPup-ovih savjetnika i predavača a vezano uz tematiku Webinara.

PDV kod donacija dobara i usluga potrebnih za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19

… u skladu s člankom 71.t Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a, oslobođeni su plaćanja PDV-a za isporuke dobara i usluga, obavljene bez naknade ili protučinidbe, potrebnih za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19, do isteka roka od 3 mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a OPZ-a.
Oslobođenje od plaćanja PDV-a primjenjuje se za isporuke dobara i usluga bez naknade ili protučinidbe, potrebnih za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 obavljene u ožujku 2020. i prvom tromjesečju 2020. čija obveza dospijeva do 30.4.2020. te isporuke obavljene do 20.6.2020. godine. Te isporuke kod donacija koje su oslobođene plaćanja PDV-a  iskazuju se u Obrascu PDV-a pod točkom I.10. – Ostala oslobođenja.

Nadoknada troškova prijevoza na posao kada javni prijevoz nije dostupan

Na svojim internetskim stranicama Porezna uprava je objavila vijest vezano uz mogućnost isplate troškova prijevoza na posao u uvjetima kada javni prijevoz nije dostupan. U nastavku citiramo bitniji dio mišljenja:
„Uzimajući u obzir nastanak posebnih okolnosti, a obzirom na sve navedeno, mišljenja smo kako se za vrijeme trajanja istih, a kada zbog objektivnih razloga javni prijevoz radnicima nije dostupan, a ranije im je omogućena mjesečna ili godišnja prijevozna karta i priznat neoporezivi iznos naknade troškova prijevoza (do visine stvarne cijene prijevozne karte odnosno javno objavljenih i dostupnih cjenika ovlaštenih prijevoznika), u slučajevima:….-

Mora li se ponovno podnositi zahtjev za travanj i svibanj za sufinanciranje plaće od strane HZZ-a

Mora li se poduzetnik koji je tijekom mjeseca ožujka podnio HZZ-u zahtjev za sufinanciranje plaće za očuvanje radnih mjesta i za naredna dva mjeseca (travanj i svibanj) ponovno podnijeti zahtjev?

Dugotrajna imovina dana u najam koja je prethodno bila namijenjena prodaji

Malo smo trgovačko smo društvo d.o.o. koje primjenjuje HSFI-e. U kolovozu 2019.g. donijeli smo odluku o prodaji poslovne zgrade (koju smo upotrebljavali za obavljanje djelatnosti), čija je nabavna vrijednost iznosila 1.853.382,70 kuna a ispravak vrijednosti 648.683,94 kune i prenijeli smo ju u dugotrajnu imovinu namijenjenu prodaji po fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje u iznosu od 850.000,00 kuna. Na dan 31.12.2019. procijenili smo da se fer vrijednost navedene imovine povećala na 1.000.000,00 kuna, pa smo navedenu razliku proknjižili kao prihod na navedeni datum. Poslovnu zgradu do danas nismo uspjeli prodati pa smo donijeli 1. travnja 2020. odluku da navedena imovina prestaje biti dugotrajna imovina namijenjena prodaji već da je ubuduće dajemo u poslovni najam obzirom da nemamo potrebe upotrebljavati je za obavljanje djelatnosti. Procijenili smo da je fer vrijednost umanjena za troškove prodaje na dan 1. travnja 2020. 1.100.000,00 kuna i donijeli smo odluku da navedenu zgradu kao ulaganje u nekretnine vodimo po metodi troška. Kako smo navedene poslovne događaje trebali knjižiti u 2019. godini i kako trebamo sada proknjižiti navedene poslovne događaje u 2020. godini? 

Sastavljanje konsolidirane bilance, RDG-a i bilješki

U ovom članku pojašnjavamo računovodstvena pravila i načela koja se odnose na elimininacijske i druge postupke koje treba provesti pri sastavljanju dijela konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća, točnije konsolidirane bilance i konsolidiranog računa dobiti i gubitka. Na kraju članka pojašnjavamo što obveznik sastavljanja konsolidiranih GFI-a treba unijeti u bilješke uz konsolidirane GFI-e.

Godišnji odmor i isplata regresa za 2020.

Prava radnika iz radnog odnosa (pa tako i njegovo pravo na plaćeni godišnji odmor) mogu biti propisana:
Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19),
kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu (moraju ga imati tvrtke koje zapošljavaju 20 i više radnika), ugovorom o radu.
Trajanje plaćenog godišnjeg odmora radnika mora biti navedeno u ugovoru o radu. Iznimno, u ugovoru o radu može se, vezano uz trajanje plaćenog godišnjeg odmora, uputiti na odgovarajući zakon, drugi propis, kolektivni ugovor ili pravilnik o radu koji uređuje to pitanje. Radnik ima za svaku kalendarsku godinu, sukladno čl. 77. st. 1. Zakona o radu, pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna. To znači da radnik koji radi pet dana u tjednu, ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana. Radnik koji radi šest dana u tjednu ima pravo na najmanje trajanje godišnjeg odmora 24 radna dana…

Obračun i iskazivanje plaće u posebnim okolnostima (COVID 19) kod poslodavaca koji su dobili potporu HZZ-a

Pojavom pandemije izazvane virusom COVID-19, mnogi su se poslodavci našli u teškoćama, radi zabrane rada, smanjenja obujma poslovanja, nemogućnosti nabave sirovina i sl., te je Hrvatski zavod za zapošljavanje (nadalje: HZZ) uveo Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima korona virusom, kojom poslodavcima isplaćuju potpore u visini od 3.250,00 kn za ožujak, te 4.000,00 kn za travanj i svibanj. Na taj se iznos doprinosi sistemski otpisuju (osim MIO II. stup, koji HZZ uplaćuje direktno Središnjem registru osiguranika). Poslodavci koji isplate plaću veću od iznosa potpore, trebaju uplatiti razliku doprinosa, te poreza i prireza.

Izmjene zakona iz područja ugostiteljstva i turizma

Zbog ublažavanja gospodarskih poremećaja i omogućavanja pružateljima ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu lakšeg premošćivanja razdoblja smanjenja gospodarske aktivnosti uzrokovanih širenjem epidemije bolesti COVID-19, Hrvatski sabor donio je po hitnom postupku izmjene i dopune zakona iz područja ugostiteljstva i turizma.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.