Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Svibanj 20 2020www.racunovodstvo-porezi.hr

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Webinar: Kako odabrati i provesti odgovarajući postupak javne nabave u uvjetima izvanrednih situacija

Predavač: mr. sc. Ivan Šprajc, dip. iur.
Kotizacija za ovaj RiPup Webinar iznosi 476,00 kn po prijavljenom sudioniku (plus PDV 25%).  U cijenu kotizacije uračunato je gledanje i slušanje RiPup Webinara, prezentacija predavača u PDF-u, odgovori na dva stručna pitanja RiPup-ovih savjetnika i predavača a vezano uz tematiku Webinara.

Webinar: Porezne izmjene covid19 i Porezne izmjene 2020. godine

Kako bi vam olakšali poslovanje, poklanjamo vam GRATIS RiPup Webinar na tematiku najnovijih poreznih propisa. Potražite na www.racunovodstvo-porezi.hr od 14.4.2020. Hvala na 18 godina povjerenja!

Webinar: RADNI ODNOSI U VRIJEME EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

Predavač: Božo Prelević, dip. iur., trajanje webinara: 2 sata i 10 minuta
Kotizacija za ovaj RiPup Webinar iznosi 295,00 kn po prijavljenom sudioniku (plus PDV 25%).  U cijenu kotizacije uračunato je gledanje i slušanje RiPup Webinara, prezentacija predavača u PDF-u, odgovori na dva stručna pitanja RiPup-ovih savjetnika i predavača a vezano uz tematiku Webinara.

Doprinos HOK – oslobođenje od plaćanja

… je u Narodnim novinama br. 36/2020 objavljena Odluka o dopuni Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta. Prema navedenoj Odluci doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori ne plaća za razdoblje travanj – lipanj 2020.

Privremeno ukinuta obveza plaćanja članarine HGK-a

… je u Narodnim novinama br. 36/2020 objavljena Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine. Prema čl. 1. navedene Odluke, privremeno se ukida obveza plaćanja članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori za djelatnosti koje su navedene u Prilogu I navedene Odluke. Doprinos HGK-u se ne plaća za razdoblje 1. ožujka do 31. svibnja 2020.

PDV kod isporuke dobara od strane „malog“ poreznog obveznika s PDV ID brojem drugom poreznom obvezniku u EU

Mali porezni obveznik smo koji ostvaruje isporuke manje od 300.000,00 godišnje. Kako obavljamo transakcije roba i usluga s poreznim obveznicima iz drugih država članica EU, imamo HR PDV identifikacijski broj. Kako su se od 1.1.2020. godine promijenili uvjeti u smislu dokaza pri isporukama dobara unutar EU zanima nas koja je ispravna napomena poreznog oslobođenja pri isporukama dobara i to ako posjedujemo dovoljno dokaza ili ako ne posjedujemo iste?

Ispravak pretporeza kod prodaje osobnog automobila

Trgovačko društvo smo redovni obveznik PDV-a i u vlasništvu smo imali osobni automobil koji smo kupili u 2018. godini i koristili smo ga u 2018. i 2019. godini za poslovni najam. Pri nabavi smo koristili pretporez u iznosu od 50.000,00 kn u cijelosti. U svibnju 2019. godine dolazi do prenamjene osobnog automobila, više se ne koristi za poslovi najam, već ga koriste zaposlenici društva. U travnju 2020. godine prodajemo taj isti osobni automobil sa obračunatim PDV-om. Zanima nas obveza ispravaka pretporeza radi prenamjene osobnog automobila, jesmo li bili u obvezi ispraviti pretporez i ako jesmo u kojem iznosu?

Tko može ostvariti oslobođenje od podmirenja poreznih obveza

Koji će porezni obveznici, ako imaju poremećaje u poslovanju zbog nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih korona virusom, moći ostvariti pravo na oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza a prema mjeri Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza?

Radna odjeća, odore i osobna zaštitna oprema (pravni, porezni i računovodstveni aspekt)

U ovom članku definiramo odjeću koja prema definiciji pripada osobnoj zaštitnoj opremi sukladno propisima o zaštiti na radu, utvrđujemo kojim su propisima regulirane odore te koji je porezni tretman navedene odjeće i ostale radne odjeće koju internim pravilima propisuje poslodavac. Na kraju, kroz praktične primjere, prikazujemo evidentiranja nabave, korištenja i rashoda navedene odjeće u poslovnim knjigama.

Koje prateće dokumente sigurno ne treba fiskalizirati?

U ovom članku pojasnit ćemo primjenu odredbi Zakona o fiskalizaciju u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12, 115/16, 106/18 i 121/2019; u daljnjem tekstu Zakon) u dijelu koji se odnosi na fiskalizaciju pratećih dokumenta.
U ovom članku nećemo moći riješiti sve dileme koji se javljaju u primjeni odredbi koje upućuju na fiskalizaciju pratećih dokumenata, već ćemo analizom odredbe jasno utvrditi koji dio pratećih dokumenata sigurno nije potrebno fiskalizirati, kako bi se pažnja u nekim kasnijim stručnim člancima mogla usmjeriti samo na one prateće dokumente za čije postupanje postoje otvorene dileme.
Kako bi pojasnili nastanak nekih nedoumica i jasnije izložili svoje stavove i rješenja, potrebno je iznijeti kronologiju izmjena od prvog spominjanja pratećeg dokumenta, pa do uvođenja fiskalizacije.

Zastoj u provedbi ovrhe koju provodi Financijska agencija

Od 18. travnja 2020. na snazi su nove odredbe Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, kojima je, uz pojedine izuzetke, praktično na razdoblje od tri mjeseca uveden moratorij na provedbu ovrhe za fizičke osobe koju provodi Financijska agencija. Novim zakonskim odredbama predviđena je mogućnost produljenja ove mjere na dodatna tri mjeseca. Autor u članku analizira nove zakonske odredbe te daje prikaz ovrha koje poslodavci bez obzira na nove zakonske odredbe i dalje moraju provoditi.  

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.