Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Srp 1 2020www.racunovodstvo-porezi.hr

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Webinar: Kako odabrati i provesti odgovarajući postupak javne nabave u uvjetima izvanrednih situacija

Predavač: mr. sc. Ivan Šprajc, dip. iur.
Kotizacija za ovaj RiPup Webinar iznosi 476,00 kn po prijavljenom sudioniku (plus PDV 25%).  U cijenu kotizacije uračunato je gledanje i slušanje RiPup Webinara, prezentacija predavača u PDF-u, odgovori na dva stručna pitanja RiPup-ovih savjetnika i predavača a vezano uz tematiku Webinara.

Webinar: Porezne izmjene covid19 i Porezne izmjene 2020. godine

Kako bi vam olakšali poslovanje, poklanjamo vam GRATIS RiPup Webinar na tematiku najnovijih poreznih propisa. Potražite na www.racunovodstvo-porezi.hr od 14.4.2020. Hvala na 18 godina povjerenja!

Webinar: RADNI ODNOSI U VRIJEME EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

Predavač: Božo Prelević, dip. iur., trajanje webinara: 2 sata i 10 minuta
Kotizacija za ovaj RiPup Webinar iznosi 295,00 kn po prijavljenom sudioniku (plus PDV 25%).  U cijenu kotizacije uračunato je gledanje i slušanje RiPup Webinara, prezentacija predavača u PDF-u, odgovori na dva stručna pitanja RiPup-ovih savjetnika i predavača a vezano uz tematiku Webinara.

Obavijest o korištenju PIN-ova u 2020.

… pretplatnici časopisa RiPup imaju pravo, putem telefona 01/48-36-046 i 01/49-21-739, koristiti konzultantsku službu svakim radnim danom u za to predviđeno vrijeme i to isključivo na temelju PIN-a koji se nalazi na dnu računu za pretplatu za 2020. godinu.
Važna napomena: nije moguće koristiti konzultantsku službu na temelju PIN-ova iz prethodnih godina (2019., 2018., …)!

Naknade za vrijeme bolovanja radi komplikacija trudnoći te za vrijeme korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta

Naša je djelatnica započela sa bolovanjem radi komplikacija u trudnoći. Ispunjava uvjet staža osiguranja (ima više od 9 mjeseci neprekidnog radnog staža), te prosječnu neto plaću od 6.500,00 kn. Koliku će naknadu dobivati za vrijeme korištenja bolovanja radi komplikacija u trudnoći, a koliku za vrijeme korištenja rodiljnog te roditeljskog dopusta?

Novi iznosi naknade za gospodarenje otpadnim gumama

Obaviješteni smo da smo obveznici plaćanja naknade za gospodarenje otpadnim gumama sukladno odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama. Kako možemo izračunati iznos ove naknade koju moramo platiti?

Specifičnosti izvještavanja za 2019. uzrokovane pandemijom Covid-19

Pojava i razvoj pandemije Covid-19 donio je značajne probleme u poslovanje brojnih gospodarskih subjekata, a mjere za suzbijanje pandemije pojačale su negativan učinak za gospodarstvo zatvaranjem brojnih djelatnosti, ograničavanjem obavljanja djelatnosti drugih, te preporukama potrošačima koje su uticale na dodatan pad potražnje.
Kako bi se ublažile posljedice pandemije i mjera za njezino suzbijanje, donesene su poticajne mjere za pomoć subjektima pogođenim pandemijom, ali i druge mjere kojima se olakšava poslovanje za vrijeme trajanja pandemije. U te druge mjere svakako treba ubrojati i odgodu predaje financijskih i poreznih izvještaja za 2019. godinu.
O svim navedenim mjerama već smo Vas obavijestili u prethodnim brojevima časopisa, kroz stručne članke i u rubrici Jeste li znali… te na našoj internetskoj stranici.

Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije

Bliži se sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja za neprofitne organizacije. Izradu izvještaja svakako će olakšati činjenica da tijekom 2019. godine, kao niti tijekom 2020. godine nije bilo promjena u Obrascu: PR-RAS-NPF na kojem se sastavlja polugodišnji financijski izvještaj. Posljednja promjena Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija stupila je na snagu pred kraj 2018. godine, a istom je izmijenjen Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF, odnosno u sadržaj Obrasca dodani su novi odjeljci Računskog plana.
Dakle, Obrazac: PR-RAS-NPF koji se koristio za sastavljanje financijskih izvještaja za 2019. godinu koristit će se i kod sastavljanja polugodišnjeg izvještaja za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2020. Rok predaje financijskog izvještaja za polugodišnje razdoblje također ostaje isti.
Podsjetimo da neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo nemaju obvezu sastavljanja polugodišnjeg financijskog izvještaja

Polugodišnji financijski izvještaji s pregledom drugih aktualnosti

Obveza sastavljanja polugodišnjih financijskih izvještaja za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike je pred vratima. Podsjetimo da je zbog posebnih okolnosti nastalih pojavom bolesti COVID – 19 uzrokovanom epidemijom virusa SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo financija Okružnicom o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31.ožujka 2020. i druge aktualnosti od 20. ožujka 2020. (KLASA: 400-02/20-01/29;URBROJ: 513-05-03-20-1) objavilo da odgađa rok predaje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020., a dopunom Okružnice od 23. travnja 2020. (KLASA: 400-02/20-01/29; URBROJ: 513-05-03-20-2) utvrđen je 11. svibnja 2020. kao novi rok.

Mjerodavno pravo za ugovore s međunarodnim elementom između poduzetnika

Razvoj svakog gospodarstva danas je nezamisliv bez razvijanja međunarodne trgovine između poduzetnika različitih država. S time u vezi u praksi se često postavlja pitanje primjene odgovarajućeg mjerodavnog prava za ugovorne obveze s međunarodnim elementom. Autor u članku daje prikaz odredbi Zakona o međunarodnom privatnom pravu i europskog prava kojima se uređuje ova materija, sa primjerom ugovora o kupoprodaji s međunarodnim elementom.

Internet trgovina – odgovori na aktualna pitanja

Internet trgovina (web-trgovina, web shop) je oblik elektroničke trgovine koji se ostvaruje na način da se proces kupnje i prodaje različitog asortimana proizvoda (roba i usluga) odvija on-line, putem interneta ("računalne mreže svih mreža" ) bez istodobne fizičke prisutnosti prodavatelja kupca na mjestu sklapanja ugovora. Upravo zbog činjenice što se kupoprodajni ugovori odnosno ugovori o pružanju usluga sklapaju na daljinu, sve više trgovaca u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 odlučuje se za ovaj oblik obavljanja trgovine na veliko i na malo.
U nastavku članka donosimo odgovore na neka od pitanja iz područja djelatnosti Internet trgovine.
U ovom broju časopisa, u zasebnom članku, prikazali smo računovodstveni i porezni aspekt Internet trgovine.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.