Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Ruj 4 2020www.racunovodstvo-porezi.hr

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Webinar: Kako odabrati i provesti odgovarajući postupak javne nabave u uvjetima izvanrednih situacija

Predavač: mr. sc. Ivan Šprajc, dip. iur.
Kotizacija za ovaj RiPup Webinar iznosi 476,00 kn po prijavljenom sudioniku (plus PDV 25%).  U cijenu kotizacije uračunato je gledanje i slušanje RiPup Webinara, prezentacija predavača u PDF-u, odgovori na dva stručna pitanja RiPup-ovih savjetnika i predavača a vezano uz tematiku Webinara.

Webinar: Porezne izmjene covid19 i Porezne izmjene 2020. godine

Kako bi vam olakšali poslovanje, poklanjamo vam GRATIS RiPup Webinar na tematiku najnovijih poreznih propisa. Potražite na www.racunovodstvo-porezi.hr od 14.4.2020. Hvala na 18 godina povjerenja!

Webinar: RADNI ODNOSI U VRIJEME EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

Predavač: Božo Prelević, dip. iur., trajanje webinara: 2 sata i 10 minuta
Kotizacija za ovaj RiPup Webinar iznosi 295,00 kn po prijavljenom sudioniku (plus PDV 25%).  U cijenu kotizacije uračunato je gledanje i slušanje RiPup Webinara, prezentacija predavača u PDF-u, odgovori na dva stručna pitanja RiPup-ovih savjetnika i predavača a vezano uz tematiku Webinara.

Postupak fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja od 1.1.2021.

… fiskalizacija prodaje putem samoposlužnih uređaja započinje 1. siječnja 2021. godine. Prije obavljanje postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, svaki obveznik fiskalizacije koji promet ostvaruje preko samoposlužnih uređaja, pa čak i onaj koji nema obvezu izdavanja računa, dužan je obaviti sve pripreme za početak obavljanja postupka fiskalizacije. Te obveze propisane su člancima 20.a, 20.b i 26.a Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Neoporeziva naknada troškova za odmor radnika putem CRO kartice

… mjerom za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj (kojom se potiče domaća ugostiteljsko-turistička potrošnja) omogućeno je poslodavcima isplatiti nadoknadu troškova za godišnji odmor radnika u iznosu od 2.500,00 kn godišnje neoporezivo, kojom radnici, putem Hrvatske turističke kartice (tzv. CRO kartica) mogu plaćati ugostiteljske i turističke usluga namijenjene odmoru,
Poslodavac o isplati naknade za godišnji odmor radnika treba popuniti obrazac JOPPD, sa oznakom neoporezivog primitka 69 (rbr. 15.1. stranice B obrasca JOPPD) kojeg je obvezan predati na dan isplate naknade (ili najkasnije slijedeći dan).

Knjiženje ugovora o cesiji

Društvo smo s ograničenom odgovornošću. S dobavljačem (kojem dugujemo 100.000,00 kuna) sklopili smo ugovor o cesiji o prijenosu naših potraživanja od kupca X  u iznosu od 85.000,00 kuna. Kupca X pismeno smo obavijestili o navedenom ugovoru o cesiji kako bi kupac X umjesto nama uplatio našem dobavljaču 85.000,00 kuna. U ugovoru o cesiji ugovoreno je da će se naša obveza prema dobavljaču prebiti s prenesenim potraživanjem u iznosu od 85.000,00 kuna i da ćemo dobavljaču platiti samo razliku od 15.000,00 kuna, što je i učinjeno. Molimo Vas da nam odgovorite kako se knjiže navedeni poslovni događaji?

Računovodstvo izgradnje (izrade) dugotrajne imovine za vlastite potrebe

U ovom članku pišemo o izgradnji dugotrajne materijalne imovine poduzetnika za vlastite potrebe. Kroz praktične primjene prikazujemo dva modela evidentiranja izgradnje koju poduzetnik obavlja radi izgradnje građevinskog objekta ili izrade postrojenja ili opreme koju će iskazati kao dugotrajnu imovinu i koristiti za potrebe obavljanja vlastite djelatnosti.

Pragovi stjecanja i isporuka sa aspekta PDV-a

Zakon o porezu na dodanu vrijednost propisuje različite vrste pragova i to kako za sam ulazak u sustav PDV-a, koji iznosi 300.0000,00 kuna, tako za stjecanja dobara kod malih poreznih obveznika, te pragove isporuka za prodaju na daljinu koji svaka država članica EU zasebno propisuje.
Od 1. siječnja 2020. godine povećan je prag vrijednosti isporuka do kojeg je moguće primijeniti postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama sa 3.000.000,00 kuna na 7.500.000,00 kuna. Od 1. siječnja 2019. u cilju pojednostavljenja uvodi se prag od 77.000,00 kuna kod telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljenih usluga osobama koje nisu porezni obveznici. Tako porezni obveznici sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ako isporučuju navedene usluge u vrijednosti manjoj od 77.000,00 kuna osobama koje nisu porezni obveznici unutar EU, iste se oporezuju hrvatskim PDV-om do praga od 77.000,00 kn.
U nastavku ćemo pojasniti primjenu svakog od propisanih pragova, o čemu porezni obveznici posebno trebaju voditi računa i prije nego pređu određene pragove, te ispravno porezno i računovodstveno postupanje ako je porezni obveznik prešao neki prag isporuke ili stjecanja.

Isporuke diplomatskim i konzularnim predstavništvima s aspekta PDV-a

Zakon o porezu na dodanu vrijednost propisuje oslobođenja od plaćanja PDV-a za diplomatska i konzularna predstavništva i druga međunarodna tijela. Isporuke dobara i usluga za koje se mogu primijeniti izravna oslobođenja i uvjeti pod kojima se mogu ostvariti oslobođenja od plaćanja PDV-a propisani su Pravilnikom o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije. Od 1. siječnja 2020. godine stupile su na snagu nove odredbe Pravilnika

Neoporeziva naknada troškova za odmor radnika putem Hrvatske turističke kartice (tzv. CRO kartica)

Mjerom za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj (kojom se potiče domaća ugostiteljsko-turistička potrošnja) omogućeno je poslodavcima isplatiti nadoknadu troškova za godišnji odmor radnika u iznosu od 2.500,00 kn godišnje, kojom radnici, putem Hrvatske turističke kartice (instrument plaćanja – tzv. CRO kartica) mogu plaćati ugostiteljske i turističke usluga namijenjene odmoru.

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora u praksi

Gospodarska kriza uvjetovana pojavom epidemije bolesti COVID-19 je kod niza poduzetnika dovela do potrebe smanjenja plaće i drugih materijalnih prava radnika. U takvim situacijama kada postoji potreba za izmjenom ugovora o radu, a poslodavac i radnik ne mogu o sadržaju izmjena postići dogovor, poslodavcima na raspolaganju stoji institut otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora o radu. Autor u članku analizira zakonska pravila kojih se poslodavci moraju pridržavati prilikom donošenja odluke o otkazu s ponudom izmijenjenog ugovora, sa praktičnim primjerima otkaza i sudskom praksom.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.