Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Ruj 11 2020www.racunovodstvo-porezi.hr

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Webinar: Kako odabrati i provesti odgovarajući postupak javne nabave u uvjetima izvanrednih situacija

Predavač: mr. sc. Ivan Šprajc, dip. iur.
Kotizacija za ovaj RiPup Webinar iznosi 476,00 kn po prijavljenom sudioniku (plus PDV 25%).  U cijenu kotizacije uračunato je gledanje i slušanje RiPup Webinara, prezentacija predavača u PDF-u, odgovori na dva stručna pitanja RiPup-ovih savjetnika i predavača a vezano uz tematiku Webinara.

Webinar: Porezne izmjene covid19 i Porezne izmjene 2020. godine

Kako bi vam olakšali poslovanje, poklanjamo vam GRATIS RiPup Webinar na tematiku najnovijih poreznih propisa. Potražite na www.racunovodstvo-porezi.hr od 14.4.2020. Hvala na 18 godina povjerenja!

Webinar: RADNI ODNOSI U VRIJEME EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

Predavač: Božo Prelević, dip. iur., trajanje webinara: 2 sata i 10 minuta
Kotizacija za ovaj RiPup Webinar iznosi 295,00 kn po prijavljenom sudioniku (plus PDV 25%).  U cijenu kotizacije uračunato je gledanje i slušanje RiPup Webinara, prezentacija predavača u PDF-u, odgovori na dva stručna pitanja RiPup-ovih savjetnika i predavača a vezano uz tematiku Webinara.

Izmjene Pravilnika o dokumentaciji u postupcima javne nabave

… su zadnje izmjene i dopune Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Nar. nov., br. 75/2020) stupile na snagu 9. srpnja 2020. Glavni razlog izmjena nalazi se u potrebi produljenja vremenskog važenja određene vrste dokumenata koji se dostavljaju u postupku pregleda i ocjene ponuda odnosno zahtjeva za sudjelovanje u postupcima javne nabave.

Obvezan upis adrese elektroničke pošte u sudski registar

… su svi subjekti upisa obvezni upisti adresu elektorničke pošte u sudski registar do 1. rujna 2020.
Obveznici prijave adrese elektroničke pošte u sudski registar su u stvari svi subjekti upisa u sudski registar, a to su: ….

Račun za uslugu cestarine u Njemačkoj

Obrtnik smo i redovni obveznik PDV-a. Bili smo na službenom putu u Njemačkoj i dobili smo račun za cestarinu sa njemačkim PDV-om na računu. Zanima nas na koji način evidentiramo ulazni račun za cestarinu kod nas u Obrascu PDV-a?

Knjiženje prodaje dugotrajne materijalne  imovine

Prodaja dugotrajne materijalne imovine, za obveznike primjene HSFI-a, definirana je HSFI-om 15- Prihodi i HSFI-om 16 – Rashodi.
Prilikom prodaje dugotrajne materijalne imovine kod obveznika primjene  HSFI-a,  razlika između neto prodajne vrijednosti (iznos potraživanja bez PDV-a) i knjigovodstvene vrijednosti (nabavna vrijednost umanjena za obračunatu amortizaciju i eventualna vrijednosna usklađenja) priznaje kao prihodi (dobici) od prodaje dugotrajne materijalne imovine odnosno kao rashodi (gubici) od prodaje dugotrajne materijalne imovine.
Prihodi (dobici) od prodaje dugotrajne imovine iskazuju se u računu dobiti i gubitka kao izvanredni - ostali prihodi. U slučaju da imamo rashode (gubitke) od prodaje dugotrajne materijalne imovine taj se iznos iskazuje u računu dobiti i gubitka kao izvanredni – ostali rashodi.

Obavijesti o knjiženju s aspekta PDV-a

U praksi su česti slučajevi davanja obavijesti o knjiženju – odobrenja ili terećenja i to kako kod isporuka dobara, tako i kod isporuka usluga. Porezni obveznici, kako u tuzemstvu tako i unutar Europske Unije uobičajeno daju naknadna odobrenja ili terećenja, a koja mogu biti iz više razloga – zbog neodgovarajuće kvalitete u isporuci dobara ili obavljenih usluga, odobrenja za popust, prijevremenog plaćanja i slično.
Od 1. siječnja 2020. godine Zakonom o PDV-u propisana je i mogućnost ispravka obveze PDV-a kod promjene porezne osnovice ako porezni obveznik kojemu su isporučena dobra ili obavljene usluge nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište i nije registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu pisano izvijesti isporučitelja da nije zatražio povrat PDV-a.

Fiskalizacija prodaje putem samoposlužnih uređaja počinje  1.1.2021.

U ovom članku prenosimo odredbe koje se odnose na obvezu fiskalizacije računa izdanih preko samoposlužnih uređaja. Odredbe stupaju na snagu 1. siječnja 2021. i do tada treba obaviti tehničke prilagodbe samoposlužnih uređaja kako bi se mogla ispuniti propisana obveza

Naknada za prehranu radnika

U porezni sustav je krajem 2019. vraćena neoporeziva naknada koja je nekada bila poznata pod nazivom "topli obrok". Ova naknada radnicima se može osigurati isplatom "paušalne" godišnje naknade u visini od 5.000 kuna ili isplatom naknade po stvarnim troškovima najviše do iznosa 12.000 kuna godišnje. U ovom članku pojašnjavamo uvjete za isplatu ove dvije vrste neoporezivih naknada za prehranu.

Novine u Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

Od 9. srpnja ove godine na snazi je izmijenjeni i dopunjeni Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave. Novine u Pravilniku odnose se na pitanje valjanosti dokumenata o nekažnjavanosti gospodarskog subjekta u postupku nabave, nepostojanje duga po osnovi poreza i doprinosa i nepostojanja ostalih osnova za isključenje gospodarskog subjekta. Autor u stručnom članku daje prikaz zakonskih odredbi koje uređuju navedenu materiju te izmijenjenih odredbi Pravilnika.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.