Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Lis 2 2020www.racunovodstvo-porezi.hr

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Webinar: Kako odabrati i provesti odgovarajući postupak javne nabave u uvjetima izvanrednih situacija

Predavač: mr. sc. Ivan Šprajc, dip. iur.
Kotizacija za ovaj RiPup Webinar iznosi 476,00 kn po prijavljenom sudioniku (plus PDV 25%).  U cijenu kotizacije uračunato je gledanje i slušanje RiPup Webinara, prezentacija predavača u PDF-u, odgovori na dva stručna pitanja RiPup-ovih savjetnika i predavača a vezano uz tematiku Webinara.

Webinar: Porezne izmjene covid19 i Porezne izmjene 2020. godine

Kako bi vam olakšali poslovanje, poklanjamo vam GRATIS RiPup Webinar na tematiku najnovijih poreznih propisa. Potražite na www.racunovodstvo-porezi.hr od 14.4.2020. Hvala na 18 godina povjerenja!

Webinar: RADNI ODNOSI U VRIJEME EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

Predavač: Božo Prelević, dip. iur., trajanje webinara: 2 sata i 10 minuta
Kotizacija za ovaj RiPup Webinar iznosi 295,00 kn po prijavljenom sudioniku (plus PDV 25%).  U cijenu kotizacije uračunato je gledanje i slušanje RiPup Webinara, prezentacija predavača u PDF-u, odgovori na dva stručna pitanja RiPup-ovih savjetnika i predavača a vezano uz tematiku Webinara.

Obračunski način iskazivanja PDV-a pri uvozu produljen do 31.12.2020.

… porezni obveznik pri uvozu robe iz trećih zemalja može obračunski iskazati PDV. Navedeno znači da porezni obveznik obračunani PDV pri uvozu iskazuje kao obvezu u Obrascu PDV-a pod točkom II.15. te ako ima pravo na odbitak pretporeza u istom Obrascu PDV-a po točkom III.14. iskazuje i pravo na odbitak tako obračunanog poreza. Obračunsko iskazivanje PDV-a pri uvozu dobara moguće je za uvoze dobara koji će biti obavljeni do 31. prosinca 2020. godine. Navedeno proizlazi iz čl. 2. Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 103/2020).

Testiranje radnika na Covid-19

… je zadnjom izmjenom i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 103/2020) omogućeno poslodavcima da u uvjetima posebnih okolnosti zbog pandemije virusa Covid-19 trošak laboratorijskog ispitivanja uzročnika zarazne bolesti odnosno epidemije zaraznih bolesti evidentiraju kao rashod u interesu obavljanja djelatnosti koji se NE smatra plaćom radnika. Navedeno se primjenjuje od 19. rujna 2020.

Knjiženje prodaje potraživanja faktoring društvu

Trgovačko smo društvo koje je faktoring društvu prodalo smo potraživanje od kupca koje iznosi 540.000,00 kuna. Prema ugovoru o prodaji potraživanja (ugovoru o faktoringu) faktoring društvo ispostavilo nam je račun za naknadu za uslugu faktoringa u iznosu od 101.250,00 kuna (porez na dodanu vrijednost iznosi 20.250,00 kuna). Faktoring društvo uplatilo nam je na žiro-račun razliku od 438.750,00 kuna. Kako se knjiže navedeni poslovni događaji?

Izvanbilačni zapisi (izvanbilačna evidencija)

U izvanbilačnim zapisma (tj. izvanbilačnim evidencijama) evidentiraju se poslovni događaji koji ne utječu na vrijednost bilance i račun dobiti i gubitka, ali bi se u budućim razdobljima to moglo dogoditi.
U Zakonu o računovodstvu i računovodstvenim standardima izvanbilačni zapisi nisu detaljnije uređeni. Naime, izvanbilačni zapisi samo navedeni u odredbama čl. 12. st. 3. i 6. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15,134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20).
Stoga, sam poduzetnik određuje način vođenja izvanbilačne evidencije sukladno njegovim potrebama. Mišljenja smo da bi poduzetnici svakako trebali evidentirati u okviru izvanbilačnih zapisa one poslovne događaje koji su značajni, tj. one poslovne događaje iz kojih proizlaze informacije čije bi izostavljanje ili pogrešno prikazivanje moglo imati utjecaja na odluke koje korisnici donose na temelju financijskih izvještaja poduzetnika.

Trostrani posao - kratki prikaz

Kada u isporuci istih dobara sudjeluju tri sudionika iz tri različite države članice Europske unije tada postoji mogućnost korištenja pojednostavljenja u obračunu PDV-a koji je propisan za trostrani posao. U ovom članku dajemo kratki prikaz uvjeta za primjenu ovog pojednostavljenja i korisni prikaz svih obveza hrvatskog poreznog obveznika u ulozi prodavatelja, kupca 1 ili kupca 2 u okviru trostranog posla.

Obveze malog poreznog obveznika vezano uz obračun PDV-a

Zakon o porezu na dodanu vrijednost definira malog poreznog obveznika kao pravnu i fizičku osobu koja obavlja isporuke dobara i usluga u Republici Hrvatskoj, a vrijednost tih isporuka dobara i usluga nije bila veća od 300.000,00 kn u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini kalendarskoj godini. Isporuke malih poreznih obveznika su oslobođene PDV-a i nemaju pravo na odbitak pretporeza.
Za isporuke dobara i usluga sa poreznim obveznicima unutar Europske unije mali porezni obveznici u obvezi su ishoditi PDV identifikacijski broj

Pravo na naknadu za vrijeme bolovanja   obrtnika (i dr. samostalnih zanimanja)

Bolovanjem se, prema odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. Nov., br.80/13 do 98/19, nadalje ZakZO), smatra odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede i drugih okolnosti (utvrđenih čl. 38. ZakZO) radi kojih je radnik spriječen izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom, za vrijeme kojeg radniku pripada pravo na naknadu plaće.                        
Osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost; te osobe koje samostalno u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost (obrtnici i s obrtnom izjednačene djelatnosti, slobodna zanimanja) kao i osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva kao jedino ili glavno zanimanje i koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit (nadalje: obrtnici) – imaju pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad od 43. dana bolovanja, a iznimno od 1. dana bolovanja prema čl. 46. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Redoviti osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu u praksi

Redoviti osobno uvjetovani otkaz je oblik redovitog otkaza iz Zakona o radu. Uz relativno štura zakonska pravila, najvažnije odgovore na pitanja primjene redovitog osobno uvjetovanog otkaza u praksi daju nam sudske odluke. Autor u članku daje prikaz odredbi Zakona o radu kojima se uređuje redoviti osobno uvjetovani otkaz, sa primjerima iz sudske prakse i mišljenjima nadležnog ministarstva te primjerima odluka o redovitom osobno uvjetovanom otkazu.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.