Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Lis 16 2020www.racunovodstvo-porezi.hr

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Webinar: Kako odabrati i provesti odgovarajući postupak javne nabave u uvjetima izvanrednih situacija

Predavač: mr. sc. Ivan Šprajc, dip. iur.
Kotizacija za ovaj RiPup Webinar iznosi 476,00 kn po prijavljenom sudioniku (plus PDV 25%).  U cijenu kotizacije uračunato je gledanje i slušanje RiPup Webinara, prezentacija predavača u PDF-u, odgovori na dva stručna pitanja RiPup-ovih savjetnika i predavača a vezano uz tematiku Webinara.

Webinar: Porezne izmjene covid19 i Porezne izmjene 2020. godine

Kako bi vam olakšali poslovanje, poklanjamo vam GRATIS RiPup Webinar na tematiku najnovijih poreznih propisa. Potražite na www.racunovodstvo-porezi.hr od 14.4.2020. Hvala na 18 godina povjerenja!

Webinar: RADNI ODNOSI U VRIJEME EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

Predavač: Božo Prelević, dip. iur., trajanje webinara: 2 sata i 10 minuta
Kotizacija za ovaj RiPup Webinar iznosi 295,00 kn po prijavljenom sudioniku (plus PDV 25%).  U cijenu kotizacije uračunato je gledanje i slušanje RiPup Webinara, prezentacija predavača u PDF-u, odgovori na dva stručna pitanja RiPup-ovih savjetnika i predavača a vezano uz tematiku Webinara.

Prikazivanje u Obrascu PD za 2020. primljenih sredstava od HZZ-a kao potpora u uvjetima pandemije virusa Covid-19

… sukladno čl. 7. st. 6. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04 do 32/20), osnovica poreza na dobit smanjuje se za iznos potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica u slučaju nastanka posebnih okolnosti u smislu općeg poreznog propisa. Dakle, prihod s osnovu potpore za sufinanciranje plaće ostvarene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje neće se oporezivati porezom na dobit te će se u prijavi poreza na dobit  (Obrazac PD, Obrazac PD-NN) za 2020. godinu umanjiti porezna osnovica za navedeni prihod.
Za 2020. godinu Obrazac PD je nešto izmijenjen u odnosu na prethodnu godinu, pa je tako promijenjen red. br. 28. u koji će se upisivati „Potpore u slučaju posebnih okolnosti (čl. 6. st. 1. t.3. Zakona)“ i na taj način umanjiti osnovica poreza na dobit za prihode s osnovu potpore za sufinanciranje plaće ostvarene od HZZ.a.

Posebnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom i pravo poslodavca na nagradu

Kojih se posebnih pravila poslodavac mora držati pri sklapanju ugovora o radu sa osobom s invaliditetom i postoji li sustav nagrađivanja poslodavaca koji zapošljavaju veći broj osoba s invaliditetom od propisane kvote?

Ulaganja u dionice i udjele u ovisno i pridruženo društvo (društvo povezano sudjelujućim interesom)

U ovom članku pišemo o računovodstvu ulaganja u dionice i udjele u ovisna i pridružena društva (društva povezana sudjelujućim interesom) prema računovodstvenim pravilima HSFI-a 2 - Konsolidirani financijski izvještaji.                      
Udjeli i dionice (vlasnički instrument) je svaki ugovor koji dokazuje udjel u kapitalu.
Ulaganjem u dionice i udjele može se ostvariti prihod od dividendi odnosno udjela u ostvarenoj dobiti, kao i povećanjem vrijednosti dionica i udjela. Ulaganja u dionice i udjele nije samo financijski razlog. Dionice i udjeli su poduzetnicima zanimljiv oblik ulaganja i zbog različitih prava koja ulagači ostvaruju prema Zakonu o trgovačkim društvima.

Oporezivanje digitalnih kompanija

Digitalizacija društva ključni je fokus poreznih rasprava posljednjih godina. Navedene rasprave se vode u smjeru da se jasno napravi granica u oporezivanju fizičkih i virtualnih aktivnosti. Međutim, u nekim je zemljama politička svrhovitost nadmašila temeljna načela porezne politike. Rast digitalne ekonomije posljednjih godina praćen je političkim raspravama o porezima koje poreze tvrtke plaćaju i ono najbitnije, gdje ih plaćaju. Danas, digitalni poslovni modeli više ne zahtijevaju fizičku prisutnost u zemljama u kojima imaju prodaju, već se kupcima može prići i dosegnuti ih i putem platformi na daljinu.
Svijet se mijenja, tradicionalna ekonomija kakvu poznajemo nestaje, tržište postaje globalno pritom brišući granice između zemalja. Informacije prestaju biti isključivo nacionalno dobro i sele se u „virtualnu stvarnost i oblak“ koji ne pripada nikome ili barem tako mislimo.

Obnova (novacija) ugovora u praksi

U praksi se često događa da poduzetnici i drugi subjekti u obveznopravnom odnosu, u ostvarivanju svojih poslovnih aktivnosti međusobnu suradnju realiziraju sklapanjem novog ugovora kojim stare međusobne obveze po prethodno sklopljenom ugovoru zamjenjuju novim međusobnim obvezama, pri čemu obveze iz starog ugovora prestaju. U takvom slučaju radi se o ugovoru o obnovi, ili novaciji. Autor u članku analizira zakonske odredbe kojima se uređuje ovaj ugovor, sa primjerima iz sudske prakse te primjerom samog ugovora.

Odgovori na pitanja o načinu organiziranja i provedbi turističkih putovanja

Organiziranje, prodaja i provedba turističkih putovanja (izleta i paket-aranžmana kao i posredovanje u prodaji turističkih putovanja te omogućavanje kupnje putovanja u povezanom putnom aranžmanu jedna su od najvažniji usluga turističkih agencija. U tu svrhu, agencije i drugi pružatelji usluga u turizmu sklapaju s putnicima ugovore o putovanju u paket-aranžmanu odnosno omogućuju sklapanje ugovora u povezanom putnom aranžmanu. Prilikom pružanja usluga putovanja (izleta i paket-aranžmana) i omogućavanja povezanih putnih aranžmana, turističke agencije (u nastavku teksta: TA) i drugi trgovci su dužni pridržavati se obveza propisanih odredbama III dijela Zakona o pružanju usluga u turizmu. U nastavku ovog članka objavljujemo odgovore na pitanja naših čitatelja koja se odnose na pružanje usluge organiziranja putovanja i omogućavanje povezanih putnih aranžmana.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.