Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Stu 13 2020www.racunovodstvo-porezi.hr

SEMINAR

REDOVITO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA IZ SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA

Seminar obuhvaća:
▪ upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);
▪ simulacije ispunjavanja obrazaca;
▪ procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;
▪ provedba dubinske analize stranke;
▪ utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
▪ izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;
▪ izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;
▪ praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;
▪ odgovori na pitanja polaznika i diskusija.
Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sa programom seminara.
Detaljnije informacije vezane uz seminar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Webinar: Kako odabrati i provesti odgovarajući postupak javne nabave u uvjetima izvanrednih situacija

Predavač: mr. sc. Ivan Šprajc, dip. iur.
Kotizacija za ovaj RiPup Webinar iznosi 476,00 kn po prijavljenom sudioniku (plus PDV 25%).  U cijenu kotizacije uračunato je gledanje i slušanje RiPup Webinara, prezentacija predavača u PDF-u, odgovori na dva stručna pitanja RiPup-ovih savjetnika i predavača a vezano uz tematiku Webinara.

Webinar: Porezne izmjene covid19 i Porezne izmjene 2020. godine

Kako bi vam olakšali poslovanje, poklanjamo vam GRATIS RiPup Webinar na tematiku najnovijih poreznih propisa. Potražite na www.racunovodstvo-porezi.hr od 14.4.2020. Hvala na 18 godina povjerenja!

Webinar: RADNI ODNOSI U VRIJEME EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

Predavač: Božo Prelević, dip. iur., trajanje webinara: 2 sata i 10 minuta
Kotizacija za ovaj RiPup Webinar iznosi 295,00 kn po prijavljenom sudioniku (plus PDV 25%).  U cijenu kotizacije uračunato je gledanje i slušanje RiPup Webinara, prezentacija predavača u PDF-u, odgovori na dva stručna pitanja RiPup-ovih savjetnika i predavača a vezano uz tematiku Webinara.

Program rada i financijski plan za 2021.

… neprofitna organizacija (npr. udruga i dr.) koja je obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva obvezna je izraditi godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu za 2021. godinu.
Financijski plan sastoji se od:
– plana prihoda i rashoda
– plana zaduživanja i otplata
– obrazloženja financijskog plana.
Financijski plan donosi najviše tijelo udruge, odnosno tijelo koje je temeljem statuta za to ovlašteno, najkasnije do 31. prosinca 2020. godine za 2021. godinu.

Godišnji popis kod poduzetnika u 2020.

… poduzetnici odnosno pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost obvezani su obaviti popis imovine i obveza, sukladno čl. 66. st. 14  Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42720), na kraju poslovne godine.

Sukob interesa u postupku javne nabave

Obveznici smo javne nabave i raspisali smo natječaj za nabavu opreme za koji se sa najpovoljnijom ponudom javilo poduzeće čiji je član uprave brat našeg predsjednika uprave. Može li se u slučaju odabira ovog poduzeća raditi o sukobu interesa?

MSFI 16 - ponovna procjena obveze i modifikacije najma

Od prvog dana trajanja najma najmoprimac će za sve najmove, osim onih koji se smatraju kratkoročnim i najmovima male vrijednosti, u poslovnim knjigama priznati imovinu s pravom korištenja i obvezu po osnovi najma, a prestati će ih priznavati prilikom isteka ili prekida ugovora o najmu. Međutim, nakon početnog priznavanja ugovora o najmu, mogu nastupiti određene okolnosti koje utječu na promjene u vezi s plaćanjima po osnovu tog najma, odnosno na promjenu opsega najma ili najamnine u odnosu na izvorne uvjete ugovora o najmu. Također, pandemija uzrokovana virusom COVID-19 utjecala je na intenzivnije mijenjanje ugovora o najmovima (npr. smanjenje ugovorene naknade, odgoda plaćanja ili se najamnina čak ne obračunava), stoga najmoprimac mora na odgovarajući način računovodstveno evidentirati izmjene ugovora o najmu. Budući da mnogi subjekti imaju značajan broj sklopljenih ugovora o najmu, kako bi se olakšalo obračunavanje izmjene ugovora u uvjetima kada su te izmjene reakcija na posebne okolnosti uzrokovane virusom COVID-19, Odbor za računovodstvene standarde (IASB) izdao je u svibnju 2020. godine izmjene MSFI-a 16.

Izlazak iz sustava PDV-a

Porezni obveznici koji su u sustavu PDV-a i 2021. godine žele iz tog sustava izaći, trebaju provjeriti da li su za brisanje iz registra obveznika PDV-a stekli sve propisane uvjete, te ako jesu, dužni su Ministarstvu financija - Poreznoj upravi pravovremeno dostaviti Zahtjev za brisanjem iz sustava PDV-a.

Unos  robe u putničkom prometu

Pri unosu ili iznosu kućnih ljubimaca u nekomercijalne svrhe, unos i iznos divljih vrsta, proizvoda životinjskog podrijetla u osobnoj prtljazi putnika, bilja, biljnih proizvoda, sjemena, bilja za sadnju, unos lijekova i opojnih tvari, unos i iznos oružja, izvoz i uvoz kulturnih dobara te unos i iznos novca u putničkom prometu primjenjuju se ograničenja, zabrane ili druge posebne formalnosti glede obveze posjedovanja odgovarajućih isprava nadležnih tijela, količinskog ograničenja kod unosa te provedbe posebnih procedura nadzora pri unosu ili iznosu određenih vrsta robe.

Reguliranje radnog odnosa kod rada u RH za inozemnog poslodavca (sa sjedištem u EU) – pregled obveza poreza i doprinosa

Zadnjih desetak godina svjedoci smo kako se tržište rada užurbano mijenja i obuhvaćeno je vrlo turbulentnim promjenama i mnogim novinama, a ponajviše u djelu odlaska radnika na rad u inozemstvo, ali i sve većom koncentracijom inozemnih poslodavaca na području Republike Hrvatske. „Strani“, odnosno inozemni poslodavci koji svoju djelatnost obavljaju na području RH nerijetko sklapaju radne odnose sa domicilnim radnicima koji imaju tu prebivalište, a plaću, porez na dohodak i doprinose uplaćuju iz inozemstva. Ulaskom u Europsku uniju, RH je postala dio jedinstvenog tržišta rada i navedeno znači da poslodavci s registriranim sjedištem u EU mogu zasnovati radni odnos s osobama koje imaju prebivalište u RH, a koje pritom ostaju i dalje u sustavu socijalne sigurnosti u RH.

Uvjeti za proizvodnju i prodaju božićnih drvaca

Prodaja božićnih drvaca svake godine tradicionalno počinje svake godine početkom studenog, a povećava se u vrijeme predbožićnih i novogodišnjih blagdana. Prodaja božićnih drvaca najčešće se obavlja na otvorenim prostorima javnih površina i na mjestima njihove proizvodnje. U članku pišemo o tome tko i uz koje uvjete može proizvoditi i stavljati na tržište božićna drvca te upisu u Upisnik dobavljača božićnih drvaca.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.