Udruga.hr - Novosti

Lip 30 2020www.udruga.hr
JESTE LI ZNALI DA…..

Isplata regresa u 2020.

… isplata regresa i drugih prigodnih nagrada (božićnica, uskrsnica i sl.) radniku tijekom godine je neoporeziva do 3.000,00 kn godišnje. Isplata regresa može biti u gotovini ili na tekući račun radnika.

Prigodna prodaja vlastitih proizvoda

… udruga može prodavati vlastite proizvode putem prihodne prodaje. Prigodna prodaja je, sukladno Zakonu o trgovini, prodaja organizirana u sklopu održavanja sajmova, priredaba i izložbi i može trajati najduže do 60 dana u tijeku jedne kalendarske godine, neovisno o vremenu održavanja manifestacije. Prigodnom prodajom dopuštena je prodaja samo proizvoda i robe koji su predmet i svrha organiziranja spomenutih manifestacija. Na prigodnoj prodaji proizvodi se najčešće prodaju sa prodajne klupe ili štanda, bilo na otvorenom ili zatvorenom prostoru. Ako se prigodna prodaja obavlja na javno-prometnoj površini, može se obavljati samo na mjestima koja su u tu svrhu određena odlukom predstavničkog tijela općine odnosno grada na području kojeg se javna površina nalazi, a na drugim površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine, na onim mjestima koja su u tu svrhu određena odobrenjem predstavničkog tijela općine odnosno grada na čijem se području takva površina nalazi…

ODGOVORI NA VAŠA PITANJA

Stipendija od udruge

Naša udruga svake godine isplaćuje stipendiju jednom studentu u iznosu 1.000,00 kuna mjesečno. Hoće li navedeni student moći biti porezna olakšica svome roditelju s obzirom da prima stipendiju?

 KOLUMNA

Hoće li koronavirus promijeniti stavove o ilegalnim migracijama u Europu?

Pandemija koronavirusa gotovo je preko noći prisilila milijarde ljudi diljem svijeta na drastične promjene u navikama. Gašenje ekonomskih procesa, ograničavanje kretanja, ubrzana digitalizacija birokratskih i poslovnih procesa, u kombinaciji s nepoznatim mogućnostima razvoja virusa i lockdownom unutar četiri zida vlastitih domova, doveli su do pojave psihoze i strepnje, svojevrsnog povlačenja ručne kočnice na Starom kontinentu….

 MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA

Središnji državni ured za šport je na svojim internetski stranicama dao odgovore na određena pitanja iz nadležnosti sportskih inspektora

Kome prijaviti nepravilnosti u radu pravnih i fizičkih osoba u sustavu športa?
Što ako u mojoj županiji nema sportskog inspektora? Zašto ne bih nepravilnosti odmah prijavio Samostalnoj službi sportske inspekcije Središnjeg državnog ureda za šport? …..

RAD UDRUGA

Sloboda udruživanja i osnivanje udruga na daljinu u kontekstu pandemije koronavirusa

Sloboda udruživanja jedna je od temeljnih ljudskih sloboda koja je regulirana u brojnim međunarodnopravnim aktima. Tako je ova sloboda udruživanja uređena već u čl. 20. Opće deklaracije o ljudskim pravima (Universal Declaration of Human Rights) usvojene 10. prosinca 1948. na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda rezolucijom br. 217/III, koja odredba glasi:
Svatko ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja.
Nitko se ne smije prisiljavati na pripadanje nekoj udruzi...

DOKUMENTACIJA

Projekti civilnog društva - Europa za građane 2014-2020

Organizacije civilnog društva, neprofitne organizacije za održavanje svojeg poslovanja i obavljanja programskih aktivnosti neophodno moraju osiguravati financijska sredstva iz različitih izvora. To posebice dolazi do izražaja u onim nepredvidljivim situacijama na koje se ne može utjecati, a čiji se negativni učinci mogu direktno odraziti na financijsku bilancu organizacije. Stoga su u tim situacijama dobre i koliko toliko stabilne financije od ključnog značaja. Jedan od učinkovitijih načina za osiguravanje dodatnih financijskih sredstava za svaku organizaciju je prijavljivanje na različite izvore financiranja iz EU fondova, kao i na programske natječaje na europskoj razini. No, za prijavljivanje na takve europske izvore financiranja potrebno je da organizacije raspolažu dobrim personalnim kadrom sa stručnim znanjima, što nekima može biti otegotna okolnost u nedostatku financijski resursa za financiranjem većeg broja potrebnog osoblja

RADNI ODNOSI

Pravo na godišnji odmor u udrugama za 2020.

Prava radnika iz radnog odnosa (pa tako i njegovo pravo na plaćeni godišnji odmor) mogu biti propisana:
Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19),
kolektivnim ugovorom,
pravilnikom o radu (moraju ga imati tvrtke koje zapošljavaju 20 i više radnika),
ugovorom o radu.
Trajanje plaćenog godišnjeg odmora radnika mora biti navedeno u ugovoru o radu. Iznimno, u ugovoru o radu može se, vezano uz trajanje plaćenog godišnjeg odmora, uputiti na odgovarajući zakon, drugi propis, kolektivni ugovor ili pravilnik o radu koji uređuje to pitanje. Napominjemo da u Republici Hrvatskoj ne postoji kolektivni ugovor kojeg moraju poštivati udruge (osim ako udruga ne bi bila potpisnik nekog od kolektivnih ugovora)…

PROPISI.HR

Postupanje udruga za vrijeme zastoja provedbe ovrha temeljem novih propisa

U nepuna dva tjedna izmjenama odnosno donošenjem novih propisa, Zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 42/70; u nastavku teksta: ZDZPONS) i Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (Nar. nov., br. 53/20; u nastavku teksta: Zakon), uveden je privremeni moratorij na provedbu ovršnih postupaka u Republici Hrvatskoj. Privremeni moratorij, odnosno zastoj u provedbi ovršnih postupaka u RH od interesa je za udruge, jer ih s jedne strane obvezuje kao poslodavce radnika nad kojima se provode ovršni postupci. S druge strane, novi Zakon koji se odnose na zastoj provedbe ovršnih postupaka obvezuje ih kao vjerovnike odnosno dužnike (ovrhovoditelje odnosno ovršenike) u ovršnim postupcima.

 

Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.udruga.hr
Centar za management i savjetovanje d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@udruga.hr, tel: +385 (1) 49 21 742

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.