Udruga.hr - Novosti

Lis 7 2020www.udruga.hr
JESTE LI ZNALI DA…..

Isplata božićnice

… isplata božićnice radnicima udruge tijekom 2020. godine ne podliježe oporezivanju u iznosu do 3.000,00 kn. Neoporeziva isplata božićnice može se ostvariti samo ako tijekom 2020. godine nije izvršena isplata neke druge prigodne nagrade (regres, uskrsnica i dr.) Iznos isplaćene božićnice iznad 3.000,00 kn godišnje smatra se plaćom i podliježu plaćanju poreza na dohodak, prireza i obveznih doprinosa. Napominjemo da se navedena mogućnost neoporezive isplate božićnice odnosi isključivo na radnike udruge, a ne i na osobe koje nisu u radnom odnosu (npr. volontere, osobe koje rade prema ugovoru o djelu).

Neoporezivi dar radniku udruge

…se radniku udruge  može neoporezivo u 2020. godini dati dar u naravi (u stvarima ili uslugama) u vrijednosti do 600,00 kn godišnje.

ODGOVORI NA VAŠA PITANJA

Podaci na portalu udruge

Mora li udruga prema nekom propisu imati određene podatke na svome portalu (npr. matični broj, broj transakcijskog računa, itd.)?

Prijava udruga u sustav e-komunikacije

Moraju li se udruge prijaviti u sustav e-komunikacije?

 KOLUMNA

Nije zlato sve što sija

Prostor u modernim medijima, posebno komercijalnim portalima na internetu, osvajaju kontroverzne teme koje privlače klikove jer je iznad svega profit, a on se postiže samo klikanjem. Svakom u životu, bar ponekad, treba nekakvo priznanje. Još kao djeci nam je bilo bitno bodrenje roditelja kad smo se bavili sportom, pohvala kad bismo zaslužili dobru ocjenu u školi ili makar kad bi vršnjaci hvalili naše tenisice ili majicu. Za potonje nismo sigurno imali nikakve zasluge, ali opet bi nas radovalo. Priznanje jednostavno raduje ljude.

 MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA

Sektor za potporu sporta – odgovori na pitanja

Koju stručnu osposobljenost mora imati osoba koja obavlja poslove trenera u Republici Hrvatskoj?
Mogu li obavljati športsku djelatnost putem obrta?

RAD UDRUGA

Nacionalna strategija za razvoj civilnog društva

Stvaranje poticajnog okruženja za djelovanje i razvoj organizacija civilnog  društva jedan je od ključnih preduvjeta za ostvarivanje demokracije, te postizanja stabilnosti društvenoga i političkog uređenja svake države. Ideja zajedničke suradnje institucija državne vlasti i organizacija civilnog društva u donošenju i provedbi odluka koje su od značajnog interesa za ispunjavanje potreba građana, odnosno čitave društvene zajednice predstavlja osnovne postulate dobrog upravljanja i razvoja demokracije u suvremenim europskim državama. U zadnje vrijeme organizacije civilnog društva dobivaju sve više na značaju kao aktivni sukreatori javnih politika u rješavanju problema za opće dobro kako onih na razini države tako i na razini lokalnih zajednica, problema „običnih građana“ u njihovim manjim sredinama koji otežavaju ostvarivanje njihovih prava i interesa. Stoga je u tu svrhu potrebno stvarati institucionalne i normativne uvjete za daljnji razvoj organizacija civilnog društva, a jedan od njih je i kroz Nacionalnu strategiju za stvaranje potencijalnog okruženja za razvoj civilnog društva.

DOKUMENTACIJA

Odredbe statuta udruge o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa

U praksi nije rijedak slučaj da između članova, ili tijela udruge odnosno između članova i tijela udruge dođe do određenog spora, ili da se uoče pojave koje mogu predstavljati sukob interesa i na taj način štete ciljevima udruge. Zakonom o udrugama (Nar. nov., br. 74/14, 70/17 i 98/19; u nastavku teksta: Zakon) je određeno kako su odredbe o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa između članova udruge dio obveznog sadržaja statuta udruge. Pri tome Zakon ne sadrži detaljnije odredbe o načinu na koji će se ova odredba urediti u statutu pa udruge imaju potpunu samostalnost u načinu uređivanja ovog pitanja u svojem statutu.

UDRUGE I SPORT

Kratki osvrt o kategoriziranim sportašima

U sportu se često susrećemo s pojmom kategorizirani sportaš. U nastavku donosimo detaljniji prikaz što je kategorizacija, koji su uvjeti za njezino dobivanje i koje benefite sportaši mogu ostvariti.
Kako bi sportaš dobio kategorizaciju mora imati sportski rezultat ili poredak koji sportaš pojedinačno ili kao član kluba ili nacionalne ekipe postigne na natjecanjima koje organizira ili koja su pod jurisdikcijom nacionalnog sportskog saveza, odnosno koja organizira ili su pod jurisdikcijom međunarodnog sportskog saveza.

PROPISI.HR

Udruga kao osnivač odnosno organizacijski oblik knjižnice

Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti uređuje se knjižnična djelatnost, osnivanje i prestanak rada knjižnica, ustrojstvo i upravljanje knjižnicama, vrste knjižnica, rad Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i knjižnični sustav Republike Hrvatske.
Za važenja starog Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97, 5/98 - ispravak, 104/00, 87/08 i 69/09) nije bilo većih izmjena u tekstu Zakona. Ipak u razdoblju  od 1997. do 2019. došlo je do znatnih društvenih, gospodarskih i tehnoloških promjena na globalnoj i nacionalnoj razini koje su utjecale na sve aspekte knjižničnog poslovanja - od tradicionalnih knjižničnih zadaća do preuzimanja novih društvenih uloga u kulturi, informiranju, obrazovanju i potpori društvenoj integraciji, društvenoj koheziji i društvenom uključivanju. Od suvremenih knjižnica se očekuje da budu posrednici između lokalnih i globalnih dimenzija suvremenog društva na temelju paradigmi hibridne knjižnice, digitalne knjižnice i knjižnice kao relevantnog društveno-komunikacijskog središta svoje zajednice. Kako su se uz knjižnice pojavili i novi, tržišno orijentirani ponuđači informacijskih usluga, društvo od knjižnica očekuje da i nadalje ostvaruju svoju misiju neprofitnih ustanova koje omogućuju jednakopravan pristup informacijama i zabilježenom znanju te da sudjeluju u smanjivanju digitalnog jaza, procesima cjeloživotnog učenja, društvenom uključivanju, društvenoj integraciji i društvenoj koheziji u društvu.

 

Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.udruga.hr
Centar za management i savjetovanje d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@udruga.hr, tel: +385 (1) 49 21 742

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.