Udruga.hr - Novosti

Sij 4 2022www.udruga.hr

 

Dragi pretplatnici
izdanje časopisa Udruga.hr za siječanj je pri kraju. Obnovite svoju pretplatu kako bi na vrijeme dobili svoj primjerak tiskanog izdanja.
Više informacija na 01 49 21 742

JESTE LI ZNALI DA…..

Nova minimalna plaća za 2021.

… je propisana nova visina minimalne plaće u bruto iznosu od 4.687,50 kuna, odnosno u neto iznosu od 3.750,00 kuna. (Uredba o visini minimalne plaće za 2022. godinu – Nar. nov., br. 117/2021). Visina minimalne plaće primjenjuje se za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, pa tako prvi put će se primijeniti na plaću koja se odnosi na mjesec siječanj 2022. (najčešće isplata u veljači). Podsjećamo da je minimalna plaća najniži mjesečni iznos bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu.

Paušalno plaćanje poreza na dobit za 2022.

… udruga koja je obveznik poreza na dobit, a namjerava plaćati porez u paušalnom iznosu treba podnijeti zahtjev Poreznoj upravi najkasnije do 15. siječnja 2022.
Uvjet da bi udruga mogla plaćati u 2021. godini porez na dobit u paušalnom iznosu je da u 2021. godini nije po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti ostvarila prihode veće od iznosa 7.500.000,00 kuna. Udruga NE može plaćati porez na dobit u paušalnom iznosu ako obavljaju samo gospodarsku djelatnost po osnovi koje su obveznici poreza na dobit ili po osnovi te gospodarske djelatnosti ostvaruju više od 50% ukupnih prihoda.
Napominjemo da udruge koje su u 2021. godini podnijele zahtjev za plaćanje poreza na dobit u paušalnom iznosu NE trebaju ponovno podnositi zahtjev za paušalnim plaćanjem poreza na dobit u 2022.

Podnošenje godišnjeg izvješća o paušalnom porezu na dobit za 2021.

… udruga koja paušalno plaća porez na dobit u 2021. obvezna je podnijeti Poreznoj upravi godišnje „Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu“ (Obrazac PD-PO). Navedeno izvješće podnosi se Poreznoj upravi najkasnije do 15. siječnja 2022. Više o ovoj temi pročitajte u zasebnom članku u ovom broju časopisa.

ODGOVORI NA VAŠA PITANJA

Jednostavno knjigovodstvo – prikazivanje kompenzacije

Prikazuje li udruga koja vodi jednostavno knjigovodstvo potpisane kompenzacije u Knjizi primitaka i izdataka?

Plaćanje tečaja članu udruge

Član udruge koji nije zaposlen u udruzi poslali bi na tečaj. Tečaj je dosta skup ali su ta znanja potrebna u radu naše udruge. Može li se neoporezivo platit navedeni tečaj članu udruge?

RAČUNOVODSTVO
Knjiženje nabave imovine na leasing
Kao i ostali pravni subjekti, tako i neprofitne organizacije ukoliko zadovoljavaju uvjete leasing društva mogu nabaviti imovinu putem leasinga.
DOKUMENTACIJA

Godišnji popis imovine i obveza (inventura) za 2021.

Udruge i druge neprofitne organizacije moraju godišnji popis imovine i obveza provesti krajem svake poslovne godine, tj. sa stanjem na dan 31. prosinca poslovne godine.
U članku popis imovine i obveza neprofitnih organizacija, a dajemo i pojedine primjere internih akata u svezi obavljanja popisa.

Paušalno plaćanje poreza na dobit za 2022. - rok prijave do 15. siječnja

Udruge koje obavljaju gospodarsku djelatnost i po toj su osnovi obveznici plaćanja porez na dobit prema dvojnom knjigovodstvu, mogu uz zadovoljenje određenih uvjeta plaćati poreza na dobit u paušalnom iznosu.

RADNI ODNOSI

Evidencija radnog vremena radnika udruge

Dok smo u prošlom broju časopisa „Udruga.hr“ objavili članak o evidencijama radnika udruge (matične evidencije radnika), u ovom broju našeg časopisa objavljujemo članak o evidenciji radnog vremena radnika udruge.

PROPISI.HR

Autorska djela radnika i rukovoditelja udruge

Od 22. listopada 2021., osim manjeg dijela odredbi, na snazi je novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (Nar. nov., br. 111/21 - u nastavku teksta: Zakon). Brojne novine u zakonu, između ostalog, odnose se na zaštitu autorskog i srodnih prava u suvremenom digitalnom društvu, zaštitu prava nakladnika informativnih publikacija koje se koriste na internetu, stvaranje autorskog djela u radnom odnosu, javnoj ili državnoj službi, sadržaj autorskog ugovora i određivanje autorske naknade. U nastavku ćemo se upoznati sa novinama koje se odnose na autorska djela radnika udruge za vrijeme radnog odnosa te autorska djela rukovodećeg osoblja udruge.

 

Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.udruga.hr
Centar za management i savjetovanje d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@udruga.hr, tel: +385 (1) 49 21 742

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.