Udruga.hr - Novosti

Sij 4 2022www.udruga.hr

 

Dragi pretplatnici
izdanje časopisa Udruga.hr za siječanj je pri kraju. Obnovite svoju pretplatu kako bi na vrijeme dobili svoj primjerak tiskanog izdanja.
Više informacija na 01 49 21 742

ZOOM webinar: Top 20 odgovora na stručna pitanja za udruge
26.3.2022. (subota) od 9 do 11 sati
Izbor iz najvažnijih aktualnih telefonskih odgovora savjetnika časopisa Udruga.hr, namijenjeno udrugama ili knjigovodstvenim servisima koji ih vode
Predavač: Ivana Ožegović, stručna savjetnica za poslovanje udruga
Cijena kotizacije: 395,00 kn (316,00 + pdv 25%)
Način predavanja: Online preko Zoom platforme
Prijaviti se možete na: info@udruga.hr ili tel. 01 49 21 742, nakon čega vam šaljemo predračun za plaćanje. Po primitku vaše uplate dobit ćete upute za spajanje na Zoom, a poveznicu par dana prije predavanja. Više >>>
JESTE LI ZNALI DA…..

Program rada i financijski plan za 2022.

… udruga koja je obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva obvezna je izraditi godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu za 2022. godinu.
Financijski plan sastoji se od:
– plana prihoda i rashoda
– plana zaduživanja i otplata
– obrazloženja financijskog plana….

Godišnji popis imovine i obveza (inventura) za 2021.

… udruge moraju godišnji popis imovine i obveza provesti krajem svake poslovne godine, tj. sa stanjem na dan 31. prosinca poslovne godine.

Potvrda o isplaćenim naknadama

… udruga koja je tijekom 2021. godine isplaćivala naknade vanjskim suradnicima (honorare, autorske naknade i sl.) dužna je dati fizičkim osobama potvrdu o tim isplatama. Naziv te potvrde je „Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu za 2021. godinu.“Navedena potvrda se mora dostaviti vanjskim suradnicima do 31. siječnja 2022.

ODGOVORI NA VAŠA PITANJA

Trajanje probnog rada

Koliko najduže može trajati probni rad novozaposlenog radnika?

Oblik ugovora o zajmu

Mora li ugovor o zajmu kojeg sklopi udruga biti u pisanom obliku?

DOKUMENTACIJA

Predaja Potvrde o isplaćenom drugom dohotku (naknadama) za 2021.

Udruge koje su u 2021. godine isplaćivale fizičkim osobama određene honorare (razne naknade, autorske honorare, honorare po ugovoru o djelu) dužne su tim osobama predati potvrdu pod nazivom „Potvrdu o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu za 2021. godinu.“ Navedena obveza proizlazi iz članka 74. stavka 1. Pravilnika o porezu na dohodak. Na temelju navedene potvrde fizička osoba će moći vidjeti je li pri isplati naknade točno obračunat porez na dohodak te da li će ta osoba moći ostvariti određeno povrat poreza ili će imati obvezu po godišnjoj prijavi. Rok za dostavu Potvrde fizičkoj osobi je do 31. siječnja 2022.

RADNI ODNOSI

Minimalna plaća u udrugama od 1.1.2022.

Udruga je u smislu Zakona o udrugama (Nar. nov., broj 74/14, 70/17 i 98/19 - u daljnjem tekstu: ZU)  svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja. Udruga je pravna osoba koja pravnu osobnost stječe   danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

PROPISI.HR

Rad stranaca u udruzi

Udruge se na tržištu rada mogu pojaviti kao poslodavci, te je potencijalno moguće da u tom svojstvu angažiraju za obavljanje poslova iz njihove djelatnosti ne samo hrvatske nego i strane državljane.
Strani državljanin ili osoba bez državljanstva može sklopiti ugovor o radu pod uvjetima propisanima Zakonom o radu („Narodne novine“, br. 93/14, 127/17 i 98/19; dalje: ZOR) i posebnim zakonom kojim se uređuje zapošljavanje tih osoba (čl. 23. st. 2. ZOR-a). Za razliku od ranije regulative u ranije važećem Zakonu o strancima iz 2011. („Narodne novine“, br. 130/11, 74/13, 69/17, 46/18 i 53/20) ) ,  koja je bila jedinstvena za različite kategorije stranaca, sada je rad stranih državljana u Republici Hrvatskoj reguliran tako da je regulativa fragmentirana u tri različita ključna pravna propisa ovisno o kategoriji stranih radnika

 

Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.udruga.hr
Centar za management i savjetovanje d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@udruga.hr, tel: +385 (1) 49 21 742

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.